КАКВО Е DOC?

DOC означава катализатор за окисляване на дизелово гориво

Категория
Body

Резюме

Катализаторът за окисляване на дизелово гориво (DOC) е част от изпускателната система на превозни средства с дизелови двигатели, откакто бяха въведени разпоредби за ограничаване на количеството вредни емисии, отделяни в околната среда. Основните функции на DOC са окисляване на CO, неизгорели въглеводороди и NO. Активното въглеводородно окисление създава екзотермична реакция, която работи заедно с DPF-а чрез нагряване на отработените газове, които влизат в него. Това гарантира, че отработените газове са достатъчно горещи, за да изгорят саждите до пепел в DPF-а.

Как работи DOC?

Когато се изисква активна или ръчна регенерация, HC инжекторът  добавя малко гориво в изпускателната система.

HC инжекторът, се нарича още дозатор на гориво или инжектор за последващо третиране.

Дозираното гориво преминава през DOC, който чрез каталитична реакция загрява DPF.

Кога DOC не работи правилно?

Обикновено при DOC няма проблеми, грешката се случва нагоре по веригата. Това кара катализатор за окисляване на дизелово гориво да не работи правилно, вследствие на което се получава така наречената хладна регенерация.

Чести грешки нагоре по веригата

HC инжекторът е запушен:

Горивото може да се смеси със сажди, за да запуши инжектора.

Проблем с теч на флуиди от EGR-а и/или турбо компресора:

Ако масло и/или охлаждащата течност, попаднат надолу по веригата, ще замърсят специалното PGM покритие на катализатора, което ще доведе до неговото бездействие.

Неактивен DOC, няма да е в състояние да повиши температурата до нивото, необходимо за извършване на процеса на регенерация на DPF-а правилно.

Въздушният филтър е замърсен:

За да премине през регенерация, DOC се нуждае от по-голямо количество въздух. Ако въздушният филтър е пълен или запушен, катализатора за окисляване на дизелово гориво не може да получи необходимото количество въздух. В този случай, процеса на регенерация няма да се извърши правилно.