РЕЦИРКУЛАЦИЯ НА ОТРАБОТЕНИТЕ ГАЗОВЕ (EGR)

AVA предлага широка гама от ремонтни комплекти и заводски реновирани охладители за EGR системата, за най-популярните камиони MAN и SCANIA, включително автобуси от тези марки.

Категория
Body

Екологичните стандарти, наложени на автомобилната индустрия, изискват от производителите на двигатели да намалят вредните емисии от отработени газове. Основните токсични компоненти в отработените газове включват CO2, NOx и частици сажди, които се получават в процеса на горене на въглеводородни горива в двигатели с вътрешно горене. Използват се различни решения, за да се адаптира процеса на горене към настоящите стандарти за емисии. Някои от тях са насочени към подобряване на процеса на подготовка на горивната смес, подавана към двигателя, докато други се занимават с проблема с отработените газове, произвеждани в горивната камера. И двете решения позволяват адаптиране на двигателите към екологичните стандарти и ограничаване на емисиите на CO2, считан за първичен парников газ.

Един от често използваните методи за ограничаване на емисиите на токсични компоненти в отработените газове е рециркулацията на отработените газове. Този процес се състои във вкарване на определено количество отработени газове от изпускателния колектор във всмукателния колектор, за да се понижи температурата в горивната камера, което от своя страна намалява образуването на NOx (азотни оксиди). Повторното въвеждане на отработени газове в горивната камера, също помага за разкъсването на дългите въглеводородни вериги, като по този начин се инхибира образуването на частици сажди. Това се отнася по-специално за дизелови двигатели, които изгарят дизелово гориво, състоящо се главно от дълги въглеводородни вериги. Рециркулацията на отработените газове в горивната камера, особено при големите дизелови двигатели, предотвратява грубата работа на двигателя, намалява шума на двигателя и подобрява комфорта при шофиране. При бензиновите двигатели EGR системата, също помага за намаляване на образуването на частици сажди, но поради състава на горивото този ефект е ограничен. И при двата типа двигатели EGR системата значително намалява емисиите на CO2.

По отношение на работата на двигателя, EGR системата замърсява горивната смес, подавана към горивната камера и намалява ефективността на горенето. За да се поддържа оптимална производителност на двигателя и в същото време да се изпълнят изискванията на екологичните стандарти, количеството отработени газове, които се връщат към всмукателния колектор, трябва внимателно да се контролира. Това е задачата на ECU, който изчислява количеството отработени газове, което може да бъде пренасочено към горивната камера във всеки един момент. Елементът, действащ като задвижващ механизъм и контролиращ количеството отработени газове, протичащи от изпускателния колектор към всмукателния колектор, е EGR клапанът, който се състои от две части: механичен клапан и управляваща част. Първият обикновено е сферичен клапан, който затваря изходящия поток от изпускателния колектор и насочва изгорелите газове в специална връзка с всмукателния колектор. Много често, особено при тежко натоварени двигатели на търговските превозни средства, изгорелите газове, насочени към всмукателния колектор, се охлаждат от охладителя на EGR. В зависимост от размера, параметрите и предназначението на двигателя се използват различни подходи, като подаване на отработен газ+въздух или отработен газ+решение за охлаждане. Отработените газове влизат във всмукателния колектор през клапан под собствено налягане.

Другата част на клапана се състои от управляващ блок за механичната част. Контролерът се задейства от ECU. EGR клапанът, може да използва две системи за управление - вакуумен задвижващ механизъм или система със стъпков двигател. Първият е свързан към всмукателната система на двигателя - използва вакуума от всмукателния колектор, за да премести клапана. На входа на задвижващия механизъм е монтиран електрически клапан, управляван от ECU. Ако клапанът е отворен, вакуумът издърпва нагоре диафрагмата на задвижващия механизъм, която отваря клапана, за да пропусне отработените газове. Времето за отваряне на клапана определя количеството отработени газове, използвани в процеса на рециркулация. Другото решение е система, която използва стъпков двигател. Двигателят е свързан към клапана чрез предавка и позволява плавно отваряне и затваряне на клапана. Сигналите от ECU управляват стъпковия двигател, който определя позицията на EGR клапана.

EGR клапаните са податливи на повреди в резултат на въглеродни отлагания по подвижните им части или уплътнения, които се образуват като следствие от използване на некачествено гориво или поради износване на двигателя и попадането на големи количества масло във всмукателната система. Подвижните части, могат да се износят и в резултат на високи температури поради фактори като неправилен състав на сместа, подадена в горивните камери, повреда или загуба на ефективност на EGR охладителя.

Механичната част, трябва да е устойчива на високата температура на отработените газове; компонентите на клапана трябва да бъдат изработени от подходящи материали, за да се предотврати износване и разрушаване, както и деформации, причинени от висока температура.

Компонентите на EGR клапана, използвани в малки двигатели (главно бензинови двигатели), не могат да бъдат ремонтирани. В случай на неизправност, е необходимо да се смени целият клапан. От своя страна, за тежко натоварените  двигателите на търговските превозни средства, селскостопанската техника и строителната механизация, оборудвани с EGR системи, се предлагат ремонтни комплекти. Това позволява на потребителите, да реализират икономия от резервни части и да поддържат определен запас от компоненти, за да намалят времето за ремонт, ако е необходимо.

AVA предлага широка гама от ремонтни комплекти на EGR системата, за най-популярните автомобили MAN и SCANIA, включително автобуси от тези марки. В нашата оферта, ще намерите компоненти и възли, които могат да бъдат ремонтирани, без това да доведе до повреда на двигателя и/или компрометиране на горивния процес.

Продукт, който заслужава особено внимание е ремонтният комплект за EGR охладители, който се предлага с резервна сърцевина и всички необходими уплътнения и свързващи елементи.

Или вместо ремонтен комплект за EGR охладител, може да изберете и фабрично реновиран охладител. Друг продукт, който опростява ремонта на EGR системите, е комплект за реновиран охладител, с нов или регенериран EGR клапан.

По време на професионална регенерация EGR охладителят се оборудван с ново ядро. Правилното функциониране на клапанния възел се възстановява чрез ремонт на отделните му компоненти, включително корпуса на клапана, подмяна на дефектни части, като и всички движещи се части.

Използването на продуктите на AVA за EGR системите значително намалява разходите за ремонт и времето за престой на превозното средство, което в днешно време е от ключово значение. И не на последно място намалява въглеродния отпечатък за производството, поради използването на вече съществуващи компоненти.

Нашата оферта: