Иновации

След като ЕС реши да ограничи средните емисии на CO2 за лекотоварни автомобили до 147 г / км, от 2020 г., се очакват и наредби за тежкотоварни превозни средства.