АНТИФРИЗ: КАК ДА ИЗБЕРЕМ ПРАВИЛНИЯ ПРОДУКТ

КАКВА Е РОЛЯТА НА АНТИФРИЗА?

Категория
Body

Редовната смяна на охлаждащата течност в двигателя е също толкова важна, колкото и смяната на маслото. Една от най-големите причини за подценяването на антифризите вероятно е, че собствениците просто не разбират колко е важно периодично да проверяват състоянието му.  Качеството на охлаждащата течност играе много важна роля за дълголетието на двигателя. Съвременните антифризи не само предпазват от замръзване през зимните месеци, но предотвратяват механични повреди и помагат за избягването на мащабни ремонти.

В момента на българския пазар се предлагат много търговски марки и видове нискозамръзващи охлаждащи течности. Масовите продукти са разработени на основата на етиленгликол, вода и добавки, като последните имат за цел да защитават металните повърхности от корозия.  Това означава, че компонентите в рецептурата на един пакет антикорозионни добавки трябва внимателно да се балансират, за да се осигури защита за алуминий, стомана, чугун, мед припой (сплав) и месинг, тъй като всички те могат да се срещнат като материали за различните компоненти на охлаждащата система двигателя.

Кои са рисковете от използване на некачествен антифриз?

Когато се използва некачествен антифриз дефектите остават скрити дълго време след употребата му.

Въпреки това, в даден момент те се проявяват в:

 • Дефектирали водни помпи - доказано е, че  над 60% от водните помпи дефектират поради проблеми с уплътненията и гарнитурите, които се раздуват или свиват от  несъвместимост с химичните съединения, използвани в добавките.  
 • Дефектирали двигатели – най-често причините са свързани с междинна (пукнатинна) корозия в уплътненията на цилиндровата глава, високо-температурна корозия на главата на двигателя или повреда на цилиндривите втулки в следствие на кавитационна корозия
 • Дефекти в охладителната система свързани с питинг по радиаторните тръби, намаляване на топлотдаването и отложения  (наслагване) на продуктите от корозията. Тези дефекти са констатирани средно в 7 от 10 автомобила.
 • Спукване на радиатора и дори блока на двигателя в следствие на некачествени компоненти или небалансирано съотношение на етиленгликола и водата.

Кои са свойствата, които трябва да притежава качествения антифриз?

 • Да осигурява ефективен топлообмен
 • Да предпазва охладителната система и двигателя от замръзване и прегряване
 • Да предпазва металните повърхности от корозия
 • Да е съвместим с пластмаси и еластомери
 • Да е химически стабилен и при ниски, и при високи температури
 • Да е съвместим с твърда вода
 • Да притежава ниска склонност към пенообразуване

Постигането на балансирана формулация е сложен и дългогодишен процес, свързан с продължителни изпитвания, които се извършват от фирмите-производители на добавки, съвместно с производителите на двигатели и оригинално оборудване (охладителни системи, гумени уплътнения, маркучи и т.н.). 

Кога антифризът е „за смяна“?

Антифризът трябва да се подменя на определен период от време,  тъй като етиленгликолът се разпада до главно гликолова и мравчена киселина. Разпадането се случва по-бързо при двигатели, работещи при по-високи температури или такива, които използват повече въздух в охладителните системи. Продуктите на разпадане на гликолите са киселини и допринасят за спадане на pH., а така металите в частите на двигателя са изложени на риск от корозия. Изпарението на водата от охлаждащата течност също е повод за тревога, защото се намалява топлоотвеждащата способност на антифриза. Поради подобни промени е необходимо ежегодна проверка на pH и съотношение вода:гликол ( най-често това се извършва с рефрактомери за измерване на температура на кристализация).  

Потърсете в ръководството на колата Ви препоръките на производителя за проверка на антифриза. Периодът на смяна на антифриза може да се увеличи като се използват охлаждащи течности с инхибитори за удължен живот. По принцип, смяната на охлаждащата течност се извършва в интервалите на „препоръчителна употреба“ от производителите.

Източник: сайт на Приста Ойл Холдинг

 https://www.bg.prista-oil.com/news/antifriz-kak-da-izberem-pravilniia-produkt-1