DINEX - ДИЗЕЛОВИТЕ ДВИГАТЕЛИ НИКОГА НЕ СА БИЛИ ПО-ЧИСТИ

Гръбнакът, който осигурява сектора на тежкотоварния транспорт и позволява глобалната дистрибуция, от която всички зависим, има лоша екологична репутация. Но ако се задълбочим в технологичното развитие през последните 30 години, наистина ли положението е толкова лошо? И дали светът е готов за алтернативите?

Категория
Body

Когато четете новини, сърфирате в социални медии или слушате политически изказвания и тенденции, е лесно да си създадете впечатление, че двигателите с вътрешно горене са враг на нашата планета - особено когато става въпрос за проблеми, свързани с лошото качество на въздуха и парниковите газове.

Изгарянето на изкопаеми горива замърсява - това е факт. Но технологията, която се използва в съвременните дизелови двигатели, задължителна в по-голямата част от света, и решения за последваща обработка и отстраняване на вредни вещества от отработените газове, са по-ефективни от всякога. Това също е факт.

Междувременно, ако разгледаме потенциалните иновации, които индустрията в момента разработва и тества, за да покрие изискванията на бъдещото законодателство, става ясно, че жадният за енергия транспортен сектор, който „доставя стоки до рафтовете в магазините“ по целия свят, има потенциал да бъде дори по-чист от сега – дори и при много по-разнообразни и взискателни ситуации на шофиране.

Като се има предвид някои от предизвикателствата, които идват с алтернативите, може би е разумно да се постави въпросът дали дизеловата технология не е жертва на неоправдано заклеймяване и дали бързата електрификация на транспортния сектор може да се окаже, че ще причини повече щети на околна среда и качеството на въздуха?

Какво постигнахме днес ...

Замърсяването с PM 2,5 в Германия - преди и след

От 2008 до 2015 г. качеството на въздуха в Германия по отношение на концентрациите на PM2,5 и NOx е подобрено. Може ли това да е ефект от въвеждането на Евро 6 през 2014 г.?

След въвеждането на първия европейски стандарт за емисии - Euro 1 през 1992 г. - допустимото ниво на твърди частици (PM) и азотните оксиди (NOx), емитирани от камиони, са намалени до почти незначителни нива. Освен това, с въвеждането на Euro 6 през 2014 г. и американския EPA04 през 2004 г., ограниченията за излъчване на ултрафини частици доведоха до инсталиране на филтри за твърди частици на почти всички нови камиони.

Технологията за филтриране на твърди частици, подобно на CHP-SiC, разработена от Dinex, улавя средно над 99% от свръхфинните частици и над 95% от общите частици от отработените газове. Технологията SCR, от широкото си въвеждане в сектора на тежкотоварния транспорт преди 10-15 години се доказа като ефективна при намаляване на над 95% от NOx в отработените газове, тези технологии все още се усъвършенстват и днес, в посока на допълнително намаляване.

Същата тенденция се следва в целият свят и след няколко месеца всички нови превозни средства, продавани в Русия, Китай и Индия също, ще трябва да покриват подобни строги норми за емисии, както тези в Европа и САЩ.

Това е тенденция, която спасява човешки животи! И за да го докажат, няколко проучвания проведени от признати технологични институции в Германия, Дания и Великобритания, показват как качеството на въздуха в градските райони всъщност е по-лошо, сравнено газовете, които излизат от ауспуха на съвременен дизелов автомобил EURO VI.

... и какво можем да направим утре.

Последният напредък в законодателството за емисиите - Euro 6d, въведен през 2020 г. - изисква още по-строги тестове за новите превозни средства, като преместват на процеса на тестване и одобрение от лабораторията,  в реални условия. Но технологичното развитие и затягане на законодателството за емисиите далеч не е приключило и в следващата стъпка, популярно наречена Euro 7, очакваме да видим нови стандарти за ефективност при студен старт, градско шофиране и емисии на CO2, като същевременно допълнително намаляване емисиите на NOx до ниво между 0,1-0,2 g / kWh, и накрая обхваща също така, игнорирани в предишните норми, замърсители като N2O и NH3.

Автомобилната индустрия е готова за това предизвикателство и вече са разработени няколко решения. Технологията Catalyst, SCR-системите, проектирането на потока и термичното запазване са само част от технологиите, които можем да оптимизираме още повече. В Dinex, вече се работи по нови технологии, за разработване на решения за последваща обработка на отработените газове, в унисон с утрешните изисквания и стандарти.

Но какво ще кажете за CO2? Вече Дизелът е едно от най-ефективните налични горива, по отношение на CO2. Въпреки това работата, по отношение на иновациите, като цяло продължава и виждаме примери за олекотени компоненти, аеродинамични конструкции, хибридни електрически задвижвания, гуми с ниско съпротивление и интелигентно управление на автопарка. Тези иновационни подходи показват пълния потенциал за намаляване на разхода на гориво и следователно на емисиите на CO2, с до над 30%!

Непрекъснато се стремим към по-чист въздух - но не всичко е свързано с ауспуха.

Все още има много стари превозни средства, които са в движение, но има и регулации, които забраняват влизането на автомобили преди Евро 5 стандарт в определени градски райони. Както видяхме през последните 30 години, популяризирането на най-новите норми за емисии оказва огромно влияние върху качеството на въздуха и индустрията продължава да подобрява технологиите, които ни доведоха дотук.

Но за да запазим темпът на тази положителна тенденция, се изисква много по-широк фокус, отколкото просто върху това, което излиза от ауспуха. Отработените газове не са единственият източник на замърсяване с твърди частици и ако този факт се включи това в съответните проучвания, се установява че над 90% от емисиите на PM10 и PM2.5 при модерните превозни средства, които използват дизелово гориво идват от износването на гумите, износването на спирачките и амортизацията на пътя. Макар и различни видове, тези частици са източник на замърсяване, който носи предизвикателства, свързани с околната среда и здравето, и които със сигурност ще се засилят с тенденцията за увеличаване на теглото на електрифицираните превозни средства.

И накрая, но не по важност, въпреки че лошото качество на въздуха често се счита за локален проблем, решенията трябва да се намерят глобално. Замърсяването мигрира от регион на регион, поради което започваме да виждаме тенденции, които докато транспортният сектор става по-чист нарастващият дял на замърсяване, както с фини прахови частици, така и с NOx в урбанизираните територии идва от източници извън района, където се прави мониторинга.

Казус: Индекс на качеството на въздуха в Париж, преди и по време на ограниченията за COVID-19

На 28 март 2020 г. в Париж е регистриран необичаен пик на замърсяване с фини прахови частици - няколко дни след налагането на карантина, във връзка с предотвратяване на разпространението на COVID-19. В следващите дни резултатите от изследването на въздуха са или подобни, или по-лоши, сравнени с м. Февруари. Как става това?

Париж е заобиколен от силно населени райони и в момент когато много хора, които изведнъж са си останали у дома, емисиите на фини прахови частици, особено от отоплителните системи, непременно се увеличават.

Когато вятърът е с постоянна посока, замърсяването лесно може да се пренесе толкова далеч, колкото до Германия, например. Това показва, че сложността на процеса за подобряването на качеството на въздуха надхвърля проблема с вида гориво, използвано в търговските превозни средства, защото замърсяването мигрира и качеството на въздуха е не само локален, но и глобален проблем.