DTQS: DIESEL TECHNIC СИСТЕМА ЗА КАЧЕСТВО

ГАРАНТИРАНО ВИСОКО КАЧЕСТВО ЗА ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

Категория
Body

Клиентите на Diesel Technic знаят, че могат да разчитат на качествени резервни части. Има причина купувачите да получават 24 месеца гаранция за продуктите на DT Spare Parts и 12 месеца за продуктите на SIEGEL Automotive. Това е така, защото съществуващите структури и процеси на този комплексен доставчик на автомобилни части и аксесоари, са проектирани така, че да осигурят надеждност, безопасност и качеството на предлаганите продукти.

Системата за качество на Diesel Technic е разделена на четири основни процеса: разработване на продукти, първоначална проверка на мостри, проверка на серии и следпродажбено обслужване.

Развитието на продукта е подкрепено от десетилетия опит, придобит в автомобилната индустрия, богат опит в управлението на продукти и специализирани технически познания за разработването им. Компанията си сътрудничи изключително с доставчици, които са сертифицирани в съответствие с международните стандарти на автомобилната индустрия.

Нашите доставчици произвеждат малка серия, на база на спецификациите на продукта, разработени от Diesel Technic. Те се инспектират подробно от Diesel Technic в Германия, за да е сигурно, че отговарят на всички изисквания и критерии. Едва след като преминат серия от строги тестове и проверки, се дава одобрение на доставчика за серийно производство.

Серийното производство от сертифициран доставчик се извършва с помощта на най-модерните производствени и инспекционни процеси. За да се гарантира постоянно високо качество при серийното производство, на всяка партида се извършват произволни проверки за съответствие със спецификациите и автомобилните стандарти. Всеки артикул се проверява и визуално, като част от процеса на приемане на готовите продукти.

Разбира се, услугата не приключва, когато продуктът бъде продаден. Ако се нуждаете от поддръжка, след като сте закупили вашия продукт, можете да се свържете с експертите на отдел „Следпродажбено обслужване“. Следпродажбеното обслужване, е много повече от това да предяви гаранционна претенция, основното е да се оказва помощ за предотвратяване изцяло на необходимостта от гаранционни претенции.

Нашите дистрибутори и техните клиенти, автосервизите се съпортват от опитни експерти в автомобилната индустрия, за технически въпроси относно продуктите на Diesel Technic. Многоезичните, илюстрирани инструкции за монтаж, обучителни сесии и видеоклипове помагат на професионалистите, с монтажа на частите и също така да не допускат грешки при монтажа.

Структурата на различните процеси в компанията, гарантира качеството на продуктите и предлага на дистрибуторите и клиентите надеждността на марките DT Spare Parts  и SIEGEL Automotive.