Когато издръжливостта е от значение

КАСЕТЪЧНИ СЕМЕРИНГИ ОТ CORTECO

Категория
Body

Когато семерингите на двигателя се замърсят, производителността и надеждността на превозното средство може бързо да бъде компрометирана. Очаква се превозните средства, базирани на кариери, да работят денонощно, като в същото време са изложени на много тежки условия - големи количества прах, влага и отломки, в сравнение на превозни средства, които работят при нормални условия на пътя. Условията на работа са тежки, но издръжливостта от жизненоважно значение. Всеки касетъчен семеринг, се състои от статичен уплътнителен пръстен и приплъзващ пръстен, които са свързани заедно (виж фигурата по-долу), а технологията на лабиринтно уплътняване, предпазва компонентите от външно замърсяване.

Касетъчните семеринги на Corteco са разработени съвместно с FST и осигуряват надеждно решение от първия път, за да осигурят надеждна и сигурна работа на авто парка. Всеки касетъчен семеринг включва:

  • Статична система за уплътняване
  • Динамична система за уплътняване
  • Лабиринтна защита
  • Прецизно смазани уплътнения

Касетъчните семеринги все повече се влагат в превозни средства, проектирани да работят в тежка и

предизвикателна среда, като част от ежедневието си, като например:

  • Селско стопанство
  • Строителство
  • Комунални дейности