ТЕРМОУПРАВЛЕНИЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

КЛИМАТ С РАЗЛИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Категория
Body

Двигателите с вътрешно горене трябва да работят в определен температурен диапазон. Топлината получена в двигателната охладителна система по време на работата на двигателя трябва ефективно да бъде разсеяна, за да се предотврати прегряването му, което може да доведе до сериозната му повреда.

С високите изисквания към безопасността, комфорта и икономията, почти всички подкомпоненти вече са снабдени с електронен контрол. Същото се отнася и за охладителната система. Благодарение на ефективното температурно управление на охладителната система се осигурява перфектната и ефикасна работа на двигателя.

Надеждни и опазващи природата

Термоуправлението изпълнява в автомобилите важна задача: то осигурява движението на двигателя във всички работни и климатични условия. Неговата охладителна система предотвратява прегряването и в същото време гарантира, че двигателя бързо ще достигне необходимата работна температура, отделяйки колкото се може по-малко замърсители по време на горивния процес.

Интервали за сервизна поддръжка

За да може да се разчита на термоуправлението на двигателя, трябва стриктно да се спазват сервизните интервали, определени от производителя на автомобила. Голямо внимание трябва също да се обърне и на качеството на резервните части.

ХЛАДНИ ФАКТИ

• Дълъг живот

• Стриктни стандарти за тестване

• ОЕМ качество

• Прецизен монтаж и надеждност

ХЛАДНА ТЕХНИКА

Термоуправление на двигателя от febi

Бъдете спокойни с обширната гама на febi с компоненти за термоуправление на двигателя.

Температурния контрол е важен за дълголетието на двигателя.

За широка гама от отговарящи на ОЕ качеството компоненти за термоуправление от термостати, съединители за перки, водни помпи и т.н. за голям брой модели автомобили, не търсете друго освен febi!

www.febi.com

SOLUTIONS MADE IN GERMANY