КЪМ БЪДЕЩЕТО С ДВОЙНА СИЛА

MAHLE работи с удвоени усилия за вашия бизнес - с оптимизирани продукти за двигатели с вътрешно горене и перспективно портфолио за растеж в сектора на електронната мобилност.

Категория
Body

ПОДХОДЯЩ ПЛАН ЗА ДВИГАТЕЛИТЕ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ

Двигателят с вътрешно горене е далеч не е свършен. Но все още двигателите с вътрешно горене имат голям потенциал за оптимизация. Вярно е, че технологиите като например електрически и хибридни задвижвания имат все по-голямо приложение в леките, лекотоварните автомобили и превозните средства за градски транспорт, обаче е много малко вероятно, те да заменят изцяло двигателя с вътрешно горене в обозримо бъдеще. Освен това, хибридните автомобили не могат да се справят без тях. Още повече, при тежките търговските превозни средства няма алтернативи на хоризонта, в краткосрочен и средносрочен план.

ПО-ДОБРЕ. ПО-ЕФИКАСНО. ПОВЕЧЕ

ПРИРОДОСЪОБРАЗНИ.

Двигателят с вътрешно горене, ще остане водещата технология за постигане на мобилност през идните години - и следователно най-важният фактор в продажбите за вашия ремонт и поддръжка. Като технологичен лидер MAHLE ще продължи да дава тласък на текущото развитие на двигателя с вътрешно горене, като ви предлага по-добри и икономически по-ефективни решения.

ПЪЛНА СИЛА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

С MAHLE имате на ваша страна, не само специалист в двигателите с вътрешно горене, но и пионер на електрическата мобилност. По въпросите за управлението на батерията, например, ние задаваме технологичните трендове. От началото на годината, ние разширихме нашето портфолио и в термо-електрическите продукти. Тази технология позволява топлината, да се трансформира в електричество, а електричество в студ или топлина. В бъдеще, например, ще можем да предоставим решения за много по-ефективно отопление на кабината на електрически превозни средства, отколкото преди, без да оказва неблагоприятно въздействие обхвата на пътуването.

ПОВЕЧЕ ЕЛЕКТРОНИКА

ПОВЕЧЕ МЕХАТРОНИКА

Освен това, ще засилим значително дейности по развитието на електронните и мехатронните системи, през следващите години. MAHLE ще е в състояние да ви предложи все по-голям набор от електрически двигатели - за задвижване на пътнически автомобили и двуколесни превозни средства, както и електрификация на спомагателни агрегати, като електрически компресори за климатизация, например.