НЕ ЦЕНАТА Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ, А РАЗХОДИТЕ

Може да изглежда, като добър вариант да купувате резервни части, като се водите само от цената, но в действителност евтините части, не ви дават непременно необходимата полза, за парите които сте похарчили. Често това, което изглежда рентабилно в краткосрочен план, може да доведе до по-високи дългосрочни разходи. Затова, ние от TMD Friction, глобален OE производител, бихме искали да отворим дискусия, защо операторите трябва да разбират стойността (разходите) за управление на собствеността и как това може да има неблагоприятен ефект върху безопасността на водачите.

Категория
Body

За всеки флийт мениджър - независимо от размера автопарка – е важно да знае точния размер на разходите за управление. Първоначално ценово ориентираните части, може да изглеждат добър начин за намаляване на разходите, но това несъмнено ще доведе до допълнителни проблеми в дългосрочен план. Имайте предвид, че евтините части не само не предлагат добри работни характеристики, но много често са с намалена продължителност на живота. Използването, на ценово ориентирани резервни части увеличат вероятността от прекомерно износване и/или повреда. В крайна сметка, това води след себе си ненужни и непланирани престои, което носи загуби и пропуснати ползи за транспортната фирма.

Ето един добър пример, върху който да се замислите. Покупката, на части по спирачната система е приблизително 0,2% от общите експлоатационни разходи, което означава, че покупката на комплект спирачни накладки има незначително влияние върху общите разходи. Ако използвате качествен продукт, с доказан произход, може да се реализират икономии, които да достигнат до 65%.

Въпреки, че частите по спирачната система са само малка част от общата разходи, предлагането на евтини спирачни накладки за търговски превозни средства се увеличава. Много често, свързаните с използването им рискове, не винаги се оценяват напълно. Например, след проведени тестове в изследователските центрове на TMD Friction, установихме че спирачна ефективност е 2,5 пъти по-лоша, в сравнение със спирачни накладки с марка Textar. Ценово ориентираните накладки, могат да се износят в рамките на 12 седмична експлоатация, докато спирачните накладки Textar , се износват приблизително след 42 седмици. Спокойно може да изчислите колко струва това на вашия бизнес, колко време и пари губите. Както казахме в началото, не цената е от значение, а разхода.

Въпреки, че флийт мениджърите осъзнават, че спирачките са критичен за безопасността компонент, разликите между доказаните марки, като TMD Friction и евтини алтернативи често се подценяват. Изкушението да се монтират евтини спирачни накладки и аксесоари, може да стане твърде голямо, особено тъй като компаниите са под нарастващ натиск да намалят нарастващите разходи. Използването на качествени продукти по спирачната система, не е само въпрос на репутация. Това може да предотврати сериозните инциденти, с участието на тежкотоварни автомобили, които напоследък са често срещано явление.

Законодателството за корпоративна отговорност, прието през 2007 г., означава, че директорите на компаниите или висшето ръководство могат да бъдат преследвани в случай на злополука и ако се установи, че частите спирачната система са с по-ниско качество и това е довело до инцидент. Освен това, отговорността може да бъде прехвърлена и по веригата за доставки, и всеки който доставил резервните части, също да бъде подложен на наказателно преследване.

В TMD Friction инвестираме повече от 30 милиона евро годишно, за научноизследователска и развойна дейност, като създаваме нови и иновативни продукти за подобряване на ефективността и безопасността на търговските превозни средства. Вслушвайки се в нуждите на транспортни оператори, които бяха недоволни, че спирачните накладки не издържат между интервалите за обслужване, и това води до удължен престой на превозното средство, ние инвестирахме време в разработването на по-дълготраен продукт, който ще даде на операторите по-голяма гъвкавост.

На изключително конкурентния пазар, е важно транспортните оператори да разберат как правилното управление на разходите, може да бъде от полза за техния бизнес. Въпреки че спирачните продукти, са само малка част от общите разходи на транспортния оператор, присъствието на ценово ориентирани продукти на пазара се увеличават. Мениджърите трябва да разберат, че използването на първокласна спирачна технология не само ще намали бъдещите разходи и ще спести време на престой в сервиза, но също така ще предложи на висока производителност и безопасност.

За TMD Friction

TMD Friction, 100% дъщерно дружество на Nisshinbo Holdings Inc., е световен лидер в производството на спирачни накладки за автомобилната индустрия. Освен дискови накладки и накладки за барабанни спирачки за автомобили и търговски превозни средства, продуктовото портфолио включва и спирачни накладки за моторни спортове, както и фрикционни материали за промишлеността. TMD Friction доставя на световния пазар, резервни части под марките Textar, Mintex, Don, Pagid и Cobreq. TMD Friction, също разработва и произвежда фрикционни накладки за промишлеността под марката Cosid. TMD Friction Group има производствени и развойни обекти в Европа, САЩ, Бразилия, Мексико, Китай и Япония и около 4700 служители по целия свят. За повече информация посетете www.tmdfriction.com.