НОВОТО, ТРЕТО ПОКОЛЕНИЕ РЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ TOPMASTER!

От създаването си през 2001г., вече 19 години Тopmaster Professional планомерно и уверено се налага като една от най–популярните и раз­познаваеми марки за ръчни инструменти у нас.

Категория
Body

С повече от 1100 раз­лични по вид и приложение инструмента, българският бранд е добре приет в 17 държави от Европа и Близкия Изток.

Развивайки производствената си програма през 2018г., за улеснение в избора на точният инструмент при определена дейност, Topmaster постави началото на ново, още по–високо ниво със серията инстру­менти „Трето поколение“. То е продължение на създаденото през 2014г. „Второ поколение“. Тази нова генерация към момента включва 120 инструмента, разпределени в 10 продуктови категории: ключове, клещи, отвертки, режещи и измервателни инструменти, такери, ни­тачки, чукове, строителство и градина.

Тук е момента да разясним необходимостта от създаването на различ­ни поколения и съответно различните ценови нива в марка Topmaster. Разликата между продуктите от различните поколения се обуславя основно от наличието на едни или други допълнителни функционал­ни възможности. Това особено ясно се откроява при най-новите кле­щи, ключове и ролетки, някои от които силно улесняват или правят възможна работата на места, където стандартен модел (първо поко­ление) често би бил безполезен.

Пример за предимствата на ръчните инструменти от серията 3 поколение, могат да бъдат ясно дефинирани, ако разгледаме звездогаечните глючове от тази серия.

 

Профилът е 6 стенен със специално оребрение, което позволява да се развиват и завиват болтове и гайки с до 85% заобляне на главата. Тази иновация, която нарекохме 6 x GRIP ON не се среща на българския и ев­ропейския пазар, когато става въ­прос за звездогаечни ключове.

6 x GRIP ON профил позволява и прилагането на много по – голямо усилие в сравнение със стандартен 12 стенен профил и същевремен­но е практически невъзможно той да приплъзне, както се случва при стандартните профили звездогаеч­ни ключове понякога. По този на­чин се защитава не само ключа, но и гайката и болта.

Формата на ключа е ергономична като удоволствието и комфорта при работа с него е гарантирано.

При клещите това поколение включва 9 модела кле­щи от вида High Leverage, всеки от които притежава допълнителни възможнос­ти, било за работата на трудно достъп­ни места, било по-големи възможности при рязане или комбиниране на мно­жество функции в един инструмент.

Клещите от третото поколе­ние принадлежат също конструктивно към групата High Leverage, т.е. режат с прилагане на около 35% по-малко фи­зическо усилие. Характерна за тях е прецизната изработка, постигната чрез обработка на цифрово управляеми ма­шини и центрове. Благодарение на това отклоненията между отделните клещи са сведени до минимум.

Характерна илюстрация за прецизната изработка е способността на клещите резачки да режат с лекота, подобно на ножица дори лист стандартна ко­пирна хартия с дебелина 80 g/m². Това впечатляващо постижение се дължи на прецизната изработка, на точното съвпадане на плътно прилягащите, ус­поредни един на друг ръбове и тяхното добро заточване. Раменете на клещите се въртят едно спрямо друго, без каква­то и да било странична хлабина. Дължи се и на използваната стомана, на пови­шената твърдост и износоустойчивост на резците, което осигурява на клещи­те близо два пъти по-голяма дълготрай­ност.

 

Инструментите Topmaster Professional отговарят на стандартните изисквания за професионална работа. Те са пригодени за продължително използване. Произведени са след внимателен подбор на най-подходящите материали за дадения вид и клас инструменти. Отличават се с прецизна изработка и оптимална термична обработка. Инструментите от третото поколение се открояват с множество допълнителни функционални възможности и още по-голяма износоустойчивост. Предлагането едновременно на три поколения улеснява избора при търсене на оптималния инструмент.