ПОДДЪРЖАЙТЕ ВАШИТЕ КАМИОНИ БЕЗОПАСНИ И ПРОДУКТИВНИ С MONROE MAGNUM

КАК СЕ ОТЧИТАТ ЗАГУБИТЕ ОТ ИЗНОСЕНИ АМОРТИСЬОРИ

Категория
Body

Търговските превозни средства носят приходи на бизнеса, само когато са в движение, на пътя. Следователно,  поддържането на превозните средства, в добро състояние е в основата на успешната работа

Това, което някои оператори не осъзнават напълно, е критичната роля на амортисьорите. Тези компоненти изпълняват няколко функции, свързани с безопасността, като същевременно защитават вашите инвестиции в други, далеч по-скъпи компоненти на превозното средство.

Цената на нов комплект амортисьори е приблизително същата, както цената на само една гума, повредена в резултат от износени амортисьори. Износените амортисьори не само създават дискомфорт при шофиране, те на практика влияят директно върху безопасността.

Ненавременната смяна на амортисьорите води до непредвидени престои и увеличава експлоатационните разходи.

РЕГУЛЯРНАТА ПЛАНИРАНА ПОДДРЪЖКА

ОПТИМИЗИРА ЕКСПОАТАЦИОННИТЕ РАЗХОДИ НА АВТОПАРКА

Днес, се поставя по-голям акцент върху намаляването на разходите за поддръжка, за да се подобри цялостното представяне на компанията. Работата в условия на повишена конкуренция, принуждава превозвачите да работят с по-малки маржове.  Това означава, че те разполагат с все по-малък финансов буфер за непредвидени ремонти, рекламации свързани с товара или закъснения заради изминати по-малко километри, поради умора на водача.

Амортисьорите, могат да бъдат евтин отговор на тези проблеми с по-високите разходи.

Износените амортисьори са лесни за пренебрегване - те са безшумни, без предупредителна лампа на таблото. Амортисьорите се износват, в следствие на изминатите километри при различни условия. При нормални условия амортисьорите се движат средно 1,087 пъти за всеки изминат километър. Това е 21,7 милиона пъти на всеки 20 000 километра. Така че, ако амортисьорите не се проверяват по редовно, и са износени, могат да започнат да се „изяждат“  печалбата.

Например, гумите са основната покупка за много собственици на автопарка. Добрите амортисьори помагат за контрола на прекомерните вибрации и задържат гумата в постоянен контакт с пътя. Това намалява загубата на налягане в гумите, което и една от основните причини за преждевременна износване. Изправните амортисьори помагат за увеличаване живота на гумите.

Същото се отнася и за много други компоненти - от акумулаторни батерии и светлини, до радиатори и хладилни инсталации. Добрите амортисьори помагат за контрола на прекомерните вибрации и това означава по-малко повреди, по основни компоненти и намалени разходи за поддръжка.

Добре поддържаната композиция, с добри амортисьори спомага за намаляване на щетите, както по различните системи на камиона, на така и по ремаркето и товара. Това е важно за експлоатационните разходи, тъй като дори няколко иска за щети, могат да бъдат разликата между печалбата и загубата.

Планираната поддържка на автомобила го оставя в движение и се елиминират непланираните престои, от които се губят приходи.

С АМОРТИСЬОИР MONROE MAGNUM ВИЕ ЩЕ:

• Подобрите безопасността на камиона си

• Намалите износването на гумите

• Намалите проблемите с акумулаторите

• Предотвратите повреди в частите на кабината

• Намалите повредите в системите за термален мениджмънт

• Ще увеличите живота на крушките

• Ще увеличите ефективността на спиране

• Ще удължите живота на компонентите на трансмисията

• Ще намалите вероятността от разместване на товара

• По-малка умора на водача

• Ще увеличите комфорта на шофиране

• Ще реализирате икономия на гориво

БЪДЕТЕ СВЪРЗАНИ, ОСТАНЕТЕ СВЪРЗАНИ ... С MONROE

Tenneco и екипът Monroe, се ангажират да помагат на операторите на търговски превозни средства, да бъдат информирани за новите  технологии.

Те демонстрират този ангажимент с цялостното портфолио от техническа информация и образователни ресурси.

Уеб базираната техническа цифрова информационна система (TADIS), включва хиляди технически файлове, изображения, видеоклипове и други ресурси, предназначени за професионалисти, с различни нива на подготовка.

За да научите повече за образователните ресурси и услуги, посетете www.monroe.com