Бъдеща мобилност:

ПОВЕЧЕ ЕЛЕКТРИЧЕСТВО, ЗА ПО-ГОЛЯМА ЕФЕКТИВНОСТ

ЕЛЕКТРИФИЦИРАНЕТО НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА, КАТО ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИНОС ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЕМИСИИТЕ НА CO2

Категория
Body

В бъдеще, електрифицирането на превозните средства ще допринася все повече за ефективната мобилност. Като се започне от конвенционалната стандартна задвижваща система, благодарение на многото варианти, които предлага електрификацията, MAHLE виждат потенциал за намаляване емисиите на CO2 до 65%. Вниманието не трябва да се ограничава само до, например, непосредствената поддръжка на двигателя с вътрешно горене, функцията старт-стоп или хибридизацията. Необходими са по-мащабни мерки, при управлението на топлината или електрифициране на спомагателните компоненти.

ЗАДВИЖВАЩА СИСТЕМА: МОДИФИКАЦИИ С УСТОЙЧИВ ЕФЕКТ

Дори относително малките стъпки при електрифицирането могат да обезпечат устойчив ефект в задвижващата система на двигателите с вътрешно горене с конвенционална 12V електрическа система.
Например, електрическите актуатори позволяват по-бърз и по-прецизен контрол на двигателя с вътрешно горене. Просто като се замени пневматичният задвижващ клапан, с електрически вариант, който от 2009 г. насам MAHLE доставят за приложения в голямо серийно производство, може да се реализира намаляване на CO2 емисии, с близо 2%. В допълнение с "лесни" стъпки за електрифициране, като електрически термостати, EGR клапани, мотори за сервоуправление и стоп/старт функция, CO2 емисии могат да бъдат намалени до 8%, без да е необходима намеса в електрическата система на превозното средство и без електрическо задвижване.

СПОМАГАТЕЛНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОМПОНЕНТИ: НАМАЛЯВА НАТОВАРВАНЕТО НА ДВИГАТЕЛЯ

Електрифицирането на спомагателните компоненти обезпечава разтоварването на двигателя с вътрешно горене. При изваждането на спомагателните компоненти от ремъчното задвижване, не само може да се използва преимуществото на компактен монтаж, благодарение на опциите за разположение, но също така се елиминират механичните загуби на двигателя.


Енергията за спомагателните електрически компоненти, може да се да бъде произведена посредством възстановяване(т.е. да се използва кинетичната енергия на превозното средство). Освен това, режима на работа на спомагателните електрически компоненти, не зависи от режима на работа на двигателя, заради това те могат да бъдат разработени и настроени изключително прецизно, за да отговорят на конкретни, специфични изисквания.
Например, една електрическа водна помпа, предлага възможността за пълно спиране на потока от охлаждащата течност, във фазата на загряване на двигателя, като просто остава неактивна. По този начин, двигателят по-бързо достига оптималната си работна температура, а критичните вредни емисии при студения старт, могат да бъдат драстично намалени.
Електрическата водна помпа, може да работи с напълно различни режими, в зависимост от пътната обстановка и стила на шофиране. Използването електрическа водна помпа, намалява вредните СО2 емисии, с до 5%.
В частност, при електрическа система 48V, MAHLE предвижда широко приложение на спомагателни електрическите компоненти и постоянно разширява своето портфолио, като включва например електрически водни помпи, компресори за климатизация, вентилатори за радиатори и други големи системи, с висок потенциал.

ПЪЛНА ХИБРИДИЗАЦИЯ: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ТОПЛИННИТЕ ПРОЦЕСИ

С появата на хибридните модули, се поставят нови изисквания към управлението на топлинните процеси в превозното средство. В частност, литиево-йонните батерии трябва непрекъснато трябва да се поддържа в оптималния температурен прозорец.
MAHLE е пионер в тази сфера, със серийно производство на първите хладилни системи на основата на хладилни агенти, още през 2009 г.
Днес, термоелектрическото кондициониране на батериите, е почти готово за серийно производство.Охлаждането и контрола на температурата на задвижващите компонентите, не са единствените фактори във високоволтовите приложения. Интериорното климатизиране на въздуха трябва да се поддържа, също и докато двигателят с вътрешно горене не работи. Затова високоволтовите PTC нагреватели и електрическите  компресори за климатизация от портфолиото за основни системи  на MAHLE основни системи, за да се покрият тези изисквания.

MAHLE: КОМПЕТЕНТНОСТ ПО ЦЯЛАТА СИСТЕМА

Различните степени на електрифициране на задвижваща система и на превозното средство, ще имат все по-широко приложение, в зависимост от класа на превозното средство и ценова чувствителност на клиентите, и по този начин ще се повишаването на ефективността. С широкото си портфолио в областта на термичния мениджмънт, електрическите актуатори,  спомагателните електрически компоненти, както и електрическо задвижване с електронно управление, MAHLE е представена на пазара, в безброй производствени приложения. В MAHLE, се работи активно за развитие на електрифицирането на задвижваща система, за в бъдеще. Това включва, развширяване на цялостна експертиза, развитие на продуктовото портфолио и повишаването на добавената стойност.Тъй като превозните средства, стават с по-висока степен на електрическо оборудване, ние от  MAHLE, ще бъдем готови, да дадем своя значителен принос.