MAHLE

ПРОВЕРКА НА ГОДНОСТТА ПРИ ТЕЖКОТОВАРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Категория
Body

Стартерите и алтернаторите за тежките приложения, са изправени пред много предизвикателства: влага, прах, кал, вибрации, високи и ниски температури или агресивни течности. В същото време, е необходим дълъг експлоатационен живот, особено при артикулите за камиони и други тежко натоварени търговски превозни средства.

„Благодарение на многогодишния опит на MAHLE в разработването и производството, ние сме в състояние да предоставим на тежкия сегмент, високопроизводителни стартери и алтернатори, които са проектирани за безотказна работа и дълъг експлоатационен живот”, казва Олаф Хенинг, изпълнителен вицепрезидент и Генерален директор MAHLE Aftermarket.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ

  • Гамата на MAHLE Aftermarket включва, не само стартери и алтернатори, но също така турбокомпресори и компресори за климатици.
  • Над 80% покритие на автопарка със стартери и алтернатори,
  • Повече от 50 години компетентност

НАЙ-ЧЕСТИТЕ ПРИЧИНИ ЗА НЕИЗПРАВНОСТ

ПРИ СТАРТЕРИТЕ

1. ПРЕТОВАРВАНЕ

- Термичното претоварване, дължащо се на твърде дълго време на задействане

Решение: Задействайте стартера за максимум 30 секунди, след това го оставете да се охлади в продължение на две минути (виж Технически бюлетин 02/2017).

- Механично претоварване, дължащо се на стартиране, преди двигателят да е напълно спрял

Решение: Инсталирайте блокиращо реле.

2. ДЕФЕКТИ ПО СТАРТЕРА

- Дефектна батерия

Решение: Проверете и сменете батерията.

- Корозирало окабеляване (контактното съпротивление е твърде високо)

Решение: Почистете корозията от електрическите връзки и при необходимост поставете нови кабелни клеми.

- Дефектен ключ

Решение: Сменете ключа.

- Дефектно реле на стартера (понякога твърде слабо и не може да залепне).
Решение: Заменете релето на стартера.

3. СЕРИОЗНО ЗАМЪРСЯВАНЕ, НАВЛИЗАНЕ НА ФЛУИДИ

Решение: Отстранете течовете.

Винаги почиствайте основно замърсяването от двигателно масло, дизеловото гориво и хидравличната течност.

4. НЕИЗПРАВНОСТ ПРИ СВЪРЗВАНЕ

- Повреда на електрически компоненти от тлеене или огън: клема 45 (плосък щекер), който следи за процесът на стартиране, често се бърка с клема 50 (управление на пускането).

Решение: Ако е необходимо, маркирайте клемите и кабелите (виж Технически бюлетин 09/2017).

НАЙ-ЧЕСТИТЕ ПРИЧИНИ ЗА НЕИЗПРАВНОСТ

ПРИ АЛТЕРНАТОРИТЕ

1. НЕИЗПРАВНОСТ ПРИ СВЪРЗВАНЕ

- Работа по алтернатора, докато електрическата система е под напрежение. Връзките дават „на късо“, следите от изгаряне са видими.

Решение: Винаги изключвайте акумулаторната батерия. Електрическата верига не трябва да бъде под напрежение, докато работите.

- Кабелите са били разменени, свързването е неправилно.

Решение: Маркирайте връзките и кабелите.

2. ДЕФЕКТИ ПО АЛТЕРНАТОРА

- Дефектна батерия

Решение: Проверете и/или сменете батерията.

- Корозирало окабеляване (контактното съпротивление е твърде високо)

Решение: Почистете корозията от електрическите връзки и при необходимост поставете нови кабелни клеми.

3. СЕРИОЗНО ЗАМЪРСЯВАНЕ, НАВЛИЗАНЕ НА ФЛУИДИ

Решение: Винаги покривайте алтернатора с парцал, когато сменяте масления филтър. Открийте и отстранете всички течове по двигателя, горивната и хидравличната система. Винаги почиствайте основно замърсяването от двигателно масло, дизеловото гориво и хидравличната течност (виж Технически бюлетин 06/2017).

4. ГРЕШКА ПРИ МОНТАЖА

Ремъчната шайба е затегната с неподходящ инструмент и с усилие, превишаващо указанията на производителя, това причинява нараняване на оста. Може да доведе и до нейното скъсване.

Решение: Затегнете ремъчната шайба с динамометричен ключ, съгласно спецификациите на производителя.

 

ПОЛЕЗНА ПОМОЩ И ОНЛАЙН СЪВЕТ

Видеоклипове за експлоатация и монтаж, са достъпни в канала на MAHLE Aftermarket, в YouTube.

Инструкции за монтаж и технически бюлетини, можете да откриете на mahle-aftermarket.com.