РАЗЛИКАТА МЕЖДУ СПОЕНИТЕ И МЕХАНИЧНО СГЛОБЕНИТЕ РАДИАТОРИ

Изборът на радиатор не винаги е лесен, тъй като често има много различни възможности. Имайте предвид, че между два аналогични артикула, може да има огромни разлики, в зависимост от материалите, технологията и производителността. Избирайки подходящия радиатор, вие избирате висококачествена част с оптимално охлаждане и дълготрайност.

Категория
Body

ОФЕРТАТА (ЗА ВТОРИЧНИЯ ПАЗАР)

Има два вида радиатори. Механич­но сглобен радиатор (обикновено евтин вариант) и споен радиатор. И двата варианта на радиатори се използват от производителите на превозни средства. При подмяна на радиатор, новите спецификации на радиатора (материал, технология и размери) трябва да бъдат равни или по-добри, в сравнение с оригинал­ната част. Само в случаите, когато резервният радиатор е споен, а оригиналният е сглобен механично, е допустимо дебелината на сърце­вината да е малко по-малка. Това е така, защото споеният радиатор има до 60% по-голяма ефективност на охлаждане.

При по-стари модели превозни средства и/или при тунинг на двига­теля, се препоръчва да проверите възможността радиатора да бъде подменен с високоефективен, споен вариант.

ОСНОВИ НА ОХЛАЖДАНЕТО НА ДВИГАТЕЛЯ

Основната функция, на системата за охлаждане на двигателя, е да поддържа двигателя с постоянна, оптимална работна температура. Съществен принос за това има ради­аторът

РАДИАТОРЪТ

Радиаторът е свързан към двигателя със система от канали и маркучи, през които циркулира охлаждаща теч­ност. Циркулиращата охлаждаща теч­ност, отнема топлината от процеса на горене и е необходимо да се охлади в радиатора. Радиаторът, има поредица от тънки тръби, през които тече ох­лаждащата течност. Чрез непрекъснат въздушен поток охлаждащата течност се охлажда. Този процес осигурява постоянна температура на двигателя и предотвратява неговото прегряване. Радиаторът е поставен в предната част на превозното средство, често прикрепен към други топлообменници, като например маслоохладител или кондензатор.

РАЗЛИКАТА МЕЖДУ СПОЕНИТЕ И МЕХАНИЧНО СГЛОБЕНИТЕ РАДИАТОРИ

Радиаторът се състои от тръби с ребра между тях. (Горещата) охлажда­ща течност преминава през тръбите. Перките осигуряват преноса на топли­на от тръбите във въздушния поток. Има два начина за производство на радиатори:

При споения радиатор, ребрата и тръбите се спояват в специал­на фурна. Това създава метална връзка между отделните елементи. Благодарение на тази споена връз­ка, се създава оптимален топлопре­нос.

Тръбите на този тип радиатори често са сплескани. Това създава по-голяма охлаждаща повърхност. Радиаторите на NRF са запоени в съответствие с технологията за спояване Nocolok®.

Другият тип радиатор е механично сглобеният. Разликата с споения, е методът на производство, който пес­ти разходи и енергия. Тръбите вина­ги са кръгли. Тези кръгли тръби се вкарват в целия пакет с ребра. При този процес, винаги остава малка хлабина между тръбите и ребрата. Това автоматично води до много по-малък топлообмен (с до 60%!) в сравнение с споен радиатор.

ОКОНЧАТЕЛНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ако превозното средство първона­чално е бил оборудвано с механично сглобен радиатор, тогава същия тип може да се използва при ремонт. Ако първоначално вградения радиатор е от споен тип, тогава се препоръчва подмяната да се извърши със споен тип радиатор! Ако в този случай из­берете механично сглобен радиатор, двигателят ще работи в състояние на термично напрежение, тъй като този радиатор не може да осигури опти­мално охлаждане.

"Споеният радиатор, обикновено е малко по-скъп от механично сгло­бения радиатор, но е по-сигурен, разтоварва работата на системата и е дългосрочно решение. NRF предлага продуктова гама от повече от 3000 споени радиатори.