RUBIA OPTIMA НИСКОПЕПЕЛНИ МАСЛА, КОИТО ДАВАТ ПРЕДИМСТВО

Маслата от гамата Rubia Optima специално са разработени, за да посрещнат най-новите изисквания на производителите и да отговорят на регулациите. Па предложат подобрена защита на двигателя. Да намалят текущите разходи за обслужване.

Категория
Body

TotalEnergies има активна роля в развитието и удовлетворяване изискванията на транспортния сектор. В допълнение на нашите масла, ние предоставяме решения, адаптирани към нуждите на транспортните фирми. В среда където границата за отделящи се парникови газове се стеснява постоянно, производителите на оборудване разработват нови по-чисти и по-еко съобразени двигатели с подобрена икономия на гориво. TotalEnergies е един новатор, който предлага на клиентите си иновативни масла, които позволяват да се осъществи най-добрата работа на тези нови машини.

Гамата Rubia Optima отговаря на новите индустриални стандарти API CK-4. Тези стандарти са най-значимата промяна от създаването на тези стандарти. API CK-4 превъзхожда значимо стандарта за масла API CJ-4. Новите масла могат да се прилагат не само на най-нови машини, но също са обратно съвместими и със старите двигатели.

Маслата от гамата Rubia Optima специално са разработени да:

  • Посрещнат най-новите изисквания на производителите и да отговорят на регулациите
  • Предложат подобрена защита на двигателя
  • Намаляване на разходите за обслужване и текущите разходи за нашите клиенти

Маслата от гамата Rubia Optima са сертифицирани по новите спецификации E8 и Е11 на ACEA (2022). ACEA E8 замества Е6, а ACEA E11 замества Е9. Категориите E4 и Е7 остават да са в сила според ECEA 2022.

Маслата RUBIA OPTIMA са произведени по технологията INNO-BOOST. Това са нови добавки от забавящи стареенето вещества, антиоксиданти, детергенти и антипенители. Добавянето им към пакетите за нископепелни масла Rubia TIR води до получаванетона  качествено нови продукти. Новите масла Rubia Optima съчетават качествата на маслата произведени по технологията TIR: пълна защита, международни одобрения и намалени разходи за клиента и новата технология INNO-BOOST. Технологията TIR надвишава световните стандарти E4 за намаляване износването на двигателя с 80%. Новата технология INNO-BOOST надвишава  стандарта CK-4 с над 76% за минералните и с до 95% за синтетичните масла Rubia Optima.

Новите продукти са с отлична защита срещу окисление на маслото. При въздействие на висока температура и налягане маслата се окисляват по-бързо. Тези процеси водят до натрупване на отлагания и съответно повреди в двигателите. Rubia Optima маслата са подсилени с антиоксиданти за да защитят двидателите при най-екстремните приложения и условия на експлоатация. При много високи температури вискозитета на маслата остават стабилни по време на целия тест с VOLVO T13 двигател като предлагат до 95 % надвишаване на защитата от окисление в сравнение с изискванията на CK-4.

В резултат на стартирането на новата гама масла Rubia Optima се спират от происводство маслата Rubia TIR 9900 FE 5W30, Rubia TIR 9900 10W40, Rubia TIR 8900 FE 10W30 и Rubia TIR 8900 10W40. Тези масла се надграждат с новата гама Optima както следва:

Rubia TIR 9900 FE 5W30 се надгражда с Rubia Optima 3500 FE 5W30.

Rubia TIR 9900 10W40 се надгражда с Rubia Optima 3500 10W40.

Rubia TIR 8900 FE 10W30 се надгражда с Rubia Optima 3100 FE 10W30.

Rubia TIR 8900 10W40 се надгражда с Rubia Optima 3100 10W40.

Тези масла са произведени по синтетична технология, като са подходящи не само за дизелови двигатели, но са предназначени и за газови двигатели (метан). Маслото Rubia Optima 3500 10W40 е нишов продукт, който е разработен специално за метанови двигатели.

Маслата Rubia Optima 3X00 са предназначени за много високи натоварвания като запазват първоначалните си свойства през целия експлоатационен период. Те превъхождат значително маслата Rubia TIR, защото са по-устойчиви на окисление при високи температури. В следващите таблици са представени най-важните одобрения за маслата:

Новите одобрения са обозначени в зелено. Като с * е обозначено, че маслото покрива съответните изисквания, а с ** е обозначено, че маслото е подходящо за съответната нормала.

Представените три масла покриват всички обратносъвместими двигатели съоражени с каталитична система за окисление на твърди прахови частици (DPF). Те могат да се приложат не само в най-новите евро 6 камиони, но също покриват и по-старите двигатели евро 5 и 4. Тези масла могат да се ползват и в камиони без DPF, като защитават отлично двигателите им от износване. Възможноста да се прилагат в метанови двигатели разширява възможностите им за употреба. Маслата Rubia Optima 3X00 имат ододобрения от всички производители на камиони, което позволява с минимален брой масла да се обслужват смесени транспортни  паркове.