TOTALENERGIES ПО ПЪТЯ КЪМ НУЛЕВИ ПАРНИКОВИ ЕМИСИИ ДО 2050

Енергията е основа за човешкия живот. Когато човек готви, отоплява, осветява и пътува, той се нуждае от енергия. Енергията е свързана с всяка човешка активност. Енергията е източник за прогреса, а прогреса се нуждае от енергия. Мисията на Total е да произвежда и доставя енергия. Total иска да посрещне предизвикателството на 21-вото столетие и да играе активна роля в трансформацията, която е в ход в енергетиката.

Категория
Body

Тази година Total стана TotalEnergies, компания която ще се развива в производство, доставка, търговия и разпределение на енергия до крайния консуматор. Решението за тази трансформация бе взето на 28 май 2021 от акционерите на Total по време на годишното акционерно събрание. Както при всяка промяна, фирмата промени логото си. Исторически развитието на логото на фирмата е следното:

Енергията е историята на Total и бъдещето на TotalEnergies.

В близко бъдеще се очаква търговията с петролни продукти да намалее с от 55% до 30%, като ръста на енергийни продукти ще се базира на LNG, възобновяема енергия  и електричество.

Климатичните промени са факт и обществото е необходимо да реагира отговорно. Споразумението от Париж през 2015 предизвика загриженост за климатичните промени. Пет години по-късно, целта поставена от експертите е постигането на въглеродно неутрално общество до 2050. Производството и употребата на енергия са отговорни за 70% от газовите емисии, които предизвикват парников ефект. Това означава да открием на ново енергията. Което може да се постигне с насърчаване на възобновяемата енергия и декарбонизиране на производството на такава ( соларни и вятърни централи, биомаса, водород и т.н.) чрез ускоряване на научно-развойната дейност и иновации в сектора.

Амбицията на TotalEnergies е да бъде водеща компания в трансформирането на енергийния сектор, като постигне целта за въглеродни неутрални емисии до 2050.

Климатичните промени и енергийната промяна са неделима част от основните световни предизвикателства такива като бедността, глада, ерозията, загубата на биологично разнообразие, опазването на водата, етиката и борбата с корупцията.

Целите за устойчиво развитие на Обединените нации прокарват пътя за отговорно създаване на по-добро бъдеще, което е необходимо за всеки.

Не е достатъчно да се декарбонизира енергията, но също е необходимо да се посрещнат повишаващите се енергийни нужди на растящото население на света по отговорен начин.

Ангажимента на TotalEnergies е повече енергия, по-малко емисии, винаги повече отговорност. През десетилетието 2020-2030 TotalEnergies ще се трансформира в истинска енергийна компания.   TotalEnergies планира да промени енергийния си микс съществено до 2030: 50% газ и зелен газ, 35% масло и течно биогориво, 15% електричество, което е предимно от възобновяеми източници.

Електроенергията е енергията на 21 век. През следващите десетилетия, търсенето на електричество ще нараства с по-бързи темпове отколкото на другите видове енергия. Затова TotalEnergies иска да отговори на тези потребности отговорно, като инвестира в соларни и вятърни централи с цел да бъде между петте най-големи производители на възобновяема енергия до 2030. Амбициите на TotalEnergies за растеж в посока възобновяема електроенергия добиха истинска сила, като през 2020 само за една година се удвои капацитета за производство и достигна 7 гига вата(GW).  Плановете за растеж в производството на такава електроенергия са достигане на 35 GW през 2025 и 100 GW през 2030.

Не само производството на зелена електроенергия е цел на TotalEnergies, но и нейната доставка до крайния клиент. Планират се 13 милиона клиента до 2025. TotalEnergies възнамерява непрекъснато да подобрява продуктовата гама, особено предлагането на зелени оферти свързани с възобновяеми източници и продукти за оптимизация на енергийните нужди.

Складирането на енергия е гръбнака на новата енергийна система.  TotalEnergies въвежда в експлоатация най-големия френски склад с батерии с капацитет за съхранение на енергия от 25 MWh и изходна мощност 25 MW. Този склад ще се превърне в най-голямата система за съхранение на енергия в литиево-йонни батерии във Франция. TotalEnergies въвежда в експлоатация нов стратегически център за предлагане  на решения за  складове за енергия в китайския град Джухай.

Индия с население от 1,39 милиарда е една от най-бързо развиващите се икономики. През 2020 TotalEnergies основа джойнтвенчър (50-50) с  Adani Green Energy Limited (AGEL). Този джойнтвенчър ще оперира с слънчевите централи в 11 щата на Индия. Това е най-голямата инвестиция във възобновяема енергия на  TotalEnergies до сега.

TotalEnergies е втория най-голям доставчик на втечнен газ (LNG) в света. Натуралния газ отделя най-малко парникови газове от всички фосилни горива. Използването на  LNG води до намаляване на парниковите газове с 20% спрямо петролните продукти, като подобрява също качеството на изходящите газове намалявайки количеството на праховите замърсявания и серните окиси.

TotalEnergies възнамерява да увеличи корабите цистерни за LNG с още 6 такива. През ноември 2020 TotalEnergies нае най-голямата газова цистерна „Gas Agility“ за да обслужва пристанището в Ротердам.  До 2022 ще започне да обслужва също пристанищата на Марсилия и Сингапур.

TotalEnergies стана френският лидер на пазара на възобновяеми газове с придобиването на Fonroche Biogaz, компания която проектира, изгражда и оперира с няколко анаеробни преработващи инсталации във Франция. Целта е до 2030 да произвежда от 4 до 6 тера ватчаса биометан.

Сега 95% от водорода се произвежда от фосилни енергии, като производството е изключително за индустриална употреба в химическата промишленост. В бъдеще водородът ще играе основна роля в декарбонизирането на енергията. TotalEnergies и ENGIE обединиха усилията си за изграждането на най-голямото производство на зелен водород. Проектът Masshylia се изгражда в биорафинерията на TotalEnergies в La Mède, като електролизният водород ще се произвежда от електричество, получено във фотоволтаични паркове. Предвижда се до 2024 да се произвежда 5 тона електолизен водород на ден.

Устойчиво авиационно гориво ще замести петролните продукти без да промени в инфраструктурата за доставка и авиационните двигатели. TotalEnergies успешно стартира производството на устойчиво авиационно гориво отпадъци и остатъци на кръговата икономика. Планира се производство на такива горива в рафинерията Grandpuits, която ще се трансформира в комплекс не използващ нефт до 2024. TotalEnergies инвестира също в рециклиращата пластмаса промишленост и производството на биопластмаса.

 TotalEnergies е широкоспектърна енергийна компания, която произвежда и продава енергия в световен мащаб: масла и биогорива, естествен газ и зелен газ, възобновяема и електро енергии.

105 000 служители на TotalEnergies са ангажирани с енергия, която да е по-евтина, чиста, надеждна и достъпна до колкото се може повече хора. Активна в повече от 130 страни, TotalEnergies устойчиво развива структурата си и проектите си така, че да спомогне в повишаването на благополучието на хората.