ТЪРСЯТ СЕ ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА РЕЦИРКУЛАЦИЯ НА ОТРАБОТЕНИ ГАЗОВЕ

В момента дебатът за намаляване на емисиите от леки автомобили доминира в заглавията. Все по-често се отправят призиви за използването на алтернативни устройства. Въпреки това, една вече утвърдена технология за рециркулация на отработените газове (EGR) може да има важен принос и в това отношение.

Категория
Body

Все по-строгите разпоредби за емисиите по света значително развиха използването на технологията EGR. Системи с рециркулация на охладени отработени газове се налагат от въвеждането на стандарта за емисии Евро 4, за да се постигнат съответните ограничения за отработените газове. EGR охладителите са инсталирани в почти всички превозни средства, които покриват стандарта Евро 5. При Евро 6, се налага да има и EGR с ниско налягане, в допълнение към силно охладения EGR, за да се постигне допустимото ниво на емисии на азотен оксид. Изглежда, че края не се вижда - търсенето на все по-ефективни компоненти нараства бързо.

Pierburg е истинският пионер в рециркулацията на отработени газове и предлага решения в тази област от 1970 г. Сега компанията е европейски лидер на пазара за контрол на емисиите и намаляване на разхода в двигателя. Pierburg произвежда широка гама от EGR охладители и клапани за множество модерни превозни средства като OEM.

Нейната дъщерна компания Motorservice, отговаря за следпродажбеното обслужване и предоставя за независимия вторичен пазар тези висококачествени продукти.

Опитен екип

Съвременната тенденция за рециркулация на отработените газове, е за компактни модули, изработени от алуминий с вграден EGR клапан, байпасен клапан и допълнителни приспособления като маслени охладители и маслени филтри. Следователно, още по-важно е, компонентите да са координирани, както прецизно помежду си, така и със съответния двигател. Само по този начин те могат да гарантират пълна функционалност. Поради тази причина е препоръчително да замените износени или дефектни компоненти с еквивалентна резервна част. Въпреки че компонентите, участващи в рециркулацията на отработените газове, не са традиционни износващи се части, все още може да възникне повреда по време на експлоатационния живот на двигателя. Много хора посещават и най-близкия сервиз в случай на типични симптоми за неизправност в системата на EGR като черен дим, загуба на мощност, лош празен ход или неадекватно ускорение. В крайна сметка всяка неизправност води до загуба на мощност и това означава, че ремонтът е неизбежен.

Относно рециркулацията на отработените газове

Рециркулацията на охладените отработени газове намалява съдържанието на кислород във въздушно-горивната смес, чрез добавяне на отработени газове и следователно намалява температурата на горене в цилиндрите. Тъй като вредните азотни оксиди (NOx) се срещат предимно при високи температури и налягания, концентрациите на NOx могат по този начин да бъдат намалени с до 50% - преди да бъдат изпуснати в околната среда. Образуването на частици сажди също намалява с приблизително 10% в дизеловите двигатели чрез рециркулация на отработени газове.