Нови технологии

Комплектите, съдържащи този тип дискове, се произвеждат за първата монтажна линия на производителите на тежкотоварни автомобили и автобуси.

Този висок качествен стандарт е пряко свързан с Freudenberg и е характерен нашата обширна гама резервни части.

Броят на велосипедистите, пострадали или загинали по пътищата заради инциденти, свързани със сляпата зона на превозното средство, непрекъснато нараства.

С повече от 1100 раз­лични по вид и приложение инструмента, българският бранд е добре приет в 17 държави от Европа и Близкия Изток.

Настоящите и бъдещи разработки на двигатели в индустрията за търговски превозни средства представляват изключително предизвикателство за съвременните концепции на гарнитурите за цилиндровата глава.

В бъдеще, електрифицирането на превозните средства ще допринася все повече за ефективната мобилност.

БОШ ДОПЪЛВА ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА КАМИОНИ С УЕБ-БАЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ УСЛУГИ

Какво, ако кажем, че горивния филтър е „бушона“ за инжекционната горивна система?