RUBIA OPTIMA

НОВА ГАМАТА ТЕЖКОТОВАРНИ МАСЛА ОТ ТОТАЛЕНЕДРДЖИС

TotalEnergies е един от водещите производители на масла за тежко натоварени дизелови двигателни. Развитието на транспортната техника изисква разработването на масла с дълъг период на експлоатация, работещи при много тежки условия. Една от основните насоки за разработваните нови тежкотоварни масла е намаляването на разхода на гориво. TotalEnergies е доказана и водеща марка при производството на гориво спестяващи масла. Тези масла за камиони се обозначават със символите FE (fuel economy) в тяхното название.

Категория
Body

TotalEnergies има активна роля в развитието и удовлетворяване изискванията на транспортния сектор. В допълнение на нашите масла, ние предоставяме решения, адаптирани към нуждите на транспортните фирми. Предлагаме също иновативни продукти и полезни услуги.

TotalEnergies е в процес на замяна на безпепелните масла от гамата Rubia TIR с нова иновативна гама масла Rubia Optima. Новата гама масла е подобрена версия на сегашните масла. При формулирането им е  приложена технологията Inno-Boost, разработена от TotalEnergies. Чрез прилагането на иновативни решения и продукти се подобрява качеството на новите масла, така че те да съответстват на все по-високите изисквания на новите двигатели.

В среда където границата за отделящи се парникови газове се стеснява постоянно, производителите на оборудване разработват нови по-чисти и по-еко съобразени двигатели с подобрена икономия на гориво. TotalEnergies е един новатор, който предлага на клиентите си иновативни масла, които позволяват да се осъществи най-добрата работа на тези нови машини.

Rubia Optima маслата отговарят на новите индустриални стандарти API CK-4. Въвеждането на тези нови категории масла е най-значимото изменение от началото на стандартизацията на двигателните масла.

Маслата от гамата Rubia Optima специално са разработени да:

  • Посрещнат най-новите изисквания на производителите и да отговорят на регулациите
  • Предложат подобрена защита на двигателя
  • Намаляване на разходите за обслужване и текущите разходи за нашите клиенти
  • Възможност за обслужване на транспортни паркове, съставени от различни марки камиони.
  • Съвместими са с двигатели, работещи с метан.
  • Стандартизирани по новите категории на ACEA: E8 и E11.

Основно предимство на маслата Rubia Optima е надграждането на последните индустриални стандарти CK-4 и FA-4. Маслата са разработени с превъзходна устойчивост на окисление, отлични качества за съпротивление срещу разцепване на дългите въглеводороди.  Проектирани са да контролират много добре аерирането при високи натоварвания и обороти.  Иновативни добавки запазват чисти най-важните компоненти на двигателя при работа. Благодарение на детергентите, дисперсантите и антиизносните добавки се контролира образуването на нагар, лакови и други отлагания върху работещите части.

Новата гама масла Rubia Optima включва широка гама продукти, като първата цифра от името на продукта съответства на технологията на формулиране на маслото. Така в момента имаме 5 различни експлоатационни нива масла: Rubia Optima Xxxx, където първата цифра се променя от 1 до 5 и е свързана с експлоатационното ниво. С нарастване на тази стойност се изменя и технологията за производство на маслата. Малата Rubia Optima 1ххх и Rubia Optima 3ххх са получени чрез подобряване на маслата Rubia TIR, като Rubia TIR 7900 е трансформирано в Rubia Optima 1ххх, а 8900 и 9900 са преработени в Rubia Optima 3ххх. Тези масла са обратно съвместими със старите двигатели, които се произвеждат от 15 години насам и са съчетани с каталитични системи за очистване на изгорелите газове.

Новите класове масла Rubia Optima 5ххх, Rubia Optima 4ххх и Rubia Optima 2ххх са разработени за най-новите двигатели, като имат  HTHS (вискозитет на разцепване на маслата при висока температура) по нисък от приетия до сега стандарт 3,5 mPA.s. Целта на това изменение е да се повиши икономията на гориво и съответно намали отделянето на парникови газове (въглероден диоксид). Постигането на тези резултати е възможно благодарение на прилагането на нови иновативни компоненти в състава на маслото, което намалява вискозитета си при натоварване и същевременно пази двигателя от износване. Новите формулировки позволяват удължен пробег на маслото при минимално доливане в периода на експлоатация. Тези масла са подходящи само за двигатели, които изискват такъв клас масло. Те не са обратно съвместими с досегашните машини.

Всички масла от новата серия RUBIA OPTIMA са произведени по технологията INNO-BOOST. Те покриват нуждите на производителите на камиони не само за дизелови двигатели, но и за метан. Нископепелните масла RUBIA OPTIMA са разработени да покрият не само старите европейски стандарти Е4, Е6, Е7 и Е9, но отговарят и на новите класове Е8 и Е11. Те осигуряват оптимална работа както на новите поколения машини, така също са и обратно съвместими с класическите двигатели.

За пълна информация относно маслата ни може да посетите www.bg.totalenergies.com .