ЗАЩО PRESTOLITE? ПОЛУЧИХМЕ ОТГОВОРИТЕ ...

Prestolite Electric е единствената компания в света, осигуряваща 95% покритие за европейски, американски и китайски камиони, автобуси и тежкотоварни автомобили с новата продуктова гама стартери и алтернатори.

Категория
Body

Prestolite Electric е единствената компания, която предлага решение с нови продукти и компонен­ти, за по-голямата част от продуктовата гама на Denso, Mitsubishi, Bosch, Remy Lucas и други извест­ни производители на електрическо оборудване за оригинално вграждане, включително и решения за надграждане на OEM продукти.

Продуктите на Prestolite Electric са разработени предимно за нашите OEM клиенти, използвайки най-новите технологии. Компанията използва същия инженерен екип и производствени процеси за проду­ктите в сегмента за следпродажбено обслужване на превозни средства.

Произведени в конкурентна работна среда, продуктите на Prestolite Electric предлагат отлично качество.

В зависимост от пазарните потребности Prestolite Electric предлага стандартен, консолидиран, модер­низиран и бюджетен продукт, но винаги с отлично качество и отлично покритие. Компанията се стреми, да предлага гъвкави решения, за да е в състояние да отговори на всички изисквания на независимия пазар на резервни части.

За Prestolite Electric работят над 3000+ служители. Компанията разполага с развойни и производствени центрове в Азия, Северна Америка и Европа.

Общата стойност на произведените продукти е за над 300 милиона щатски долара и производствен обем от над 2 милиона единици.

Компанията разполага със силна мрежа от много опит­ни инженерингови, финансови, гаранционни, планови и технически екипи, базирани в Обединеното кралство. С богат опит, гъвкавост, които предлагат уникални бизнес решения насочени към клиентите на всички пазари.

Стартери с редуктор

Предимствата, които предлагат стартерите с редуктор, в сравнение с по-старите видове с директно задвижва­не, са добре познати на пазарите за леки, лекотовар­ни и тежкотоварни автомобили. (По-малки, по-леки и по-ефективни = икономия на гориво)

В продължение на няколко години Prestolite предлагат на пазара водещ продукт, стартер M105R, монтиран в много ОЕ приложение, включително MTU, MAN, Van Hool, Cummins, CAT, Perkins, King Long, Weichai Power, Yulin Diesel и много други.

Сега Prestolite Electric е в състояние, да предложи стар­тери с редуктор тежкотоварни автомобили с двигатели от 2. 8L до 32L (единични стартерни приложения).

Stop/Start функцията мигрира, през леките автомобили на пазарите на камиони и автобуси.Търсенето, на тази функционалност, се дължи най-вече на контрола на емисиите и пестенето на горива в сферата обществения транспорт и превозните средства с вътрешно градски доставки, които оперират в оживени градски центрове.

Stop/Start функцията обаче, не само влияе върху функ­ционалността и надеждността на стартера, но също така поставя допълнителни изисквания и стрес върху електрическата система.

Prestolite Electric работят в тясно сътрудничество с Cummins и други OE производители, за да разработят и пуснат на пазара стартерите SSM91R и M105R, които притежават необходимата издръжливост от 250 000 цикъла. С всяко стартиране стартерът, консумира голямо количество енергия от батериите.

При продължително пътуване, тази загуба ще бъде бързо възстановена, но случай, че двигателя на автомобила не работи непрекъснато, заради Stop/Start функцията, възстановяването на изразходваната енергия, ще бъде затруднено. Поради тази причина, алтернаторът трябва да осигурява висока мощност при ниска скорост и по-ви­сока ефективност, като гарантира, че системата може да поддържа батериите и другите електрически консумато­ри (светлина, отопление, климатична система и т.н.).

Prestolite Electric са специалисти в алтернатори и регулаторни технологии, с 104 години опит.

През последното десетилетие се наблюдават значител­ни промени в алтернаторната технология и свързаната с нея регулаторна технология. Въвеждането на екзотич­ни метали и постоянни магнити в роторните сърцевини доведоха до 40% увеличение на производителността, спрямо традиционните железни ядра.

Алтернаторите с двойните вътрешни вентилатори, оси­гуряват по-добро охлаждане на статора и реле регула­тора, което позволява по-добро разсейване на топли­ната, увеличена мощност и лек компактен дизайн.

Статорната технология с повишено отдаване на топлина се върна.

Не е тайна, че повече мед в статора е равно на повече ампери и по-висока ефективност на работа.

Правоъгълните медни проводници, са подобни на тези, които ще откриете в конструкцията на арматурата на стартера, те позволяват максимално запълване на пространството, което традиционните медни провод­ници не могат да запълнят и оставят големи въздушни междини.

Тази технология, предлага допълнителна мощност при ниски обороти на двигателя, по-малко енергия, изразходвана под формата на топлина, и повишена ефективност. Тъй като се генерира по-малко топлина, вътрешните компоненти на алтернаторите имат по-дъ­лъг експлоатационен живот. Тези технология не е нова, Butec произвеждаха алтернаторите A100 още през 70-те години, но производството на този тип статори е трудно и скъпо.

Напредъкът в производствената технология, направи производството на този тип статори практична. На­деждността и икономичността на производството, съче­тани с намаляване на теглото и повишената произво­дителност, допринася за по-ефективното изразходване на горивото в превозните средства, по-малко вредни емисии и в крайна сметка е движещата сила зад техно­логията.