Page 10 - Professional Line First issue
P. 10

Техника

    една иСТория на уСпеха,    С доБри перСпекТиви за    БъдещеТо
    Нелас и PE поддържат тясно сътрудничество от 2000 г.       ърговските партньори отдавна са станали прия-
       тели: Преди повече от 17 години Нелас авточасти
    ТООД и PE Automotive, сключват договор за тясно
    и ексклузивно партньорство за българския пазар.
    “С договореното през 2000 г. сътрудничество, ние за-
    едно взехме правилното решение. Успехът е на наша
    страна и ние планираме още много неща”, подчертава
    Михаел Хенкел, експортен директор в PE Automotive.

    Започнатото през 2000 г. с първите групи продукти, се
    е превърна в обширно партньорско сътрудничество.
    Понастоящем в търговската мрежа на Нелас, могат да
    бъдат закупени над 3000 продукта на PE, като тенден-
    цията е силно възходяща. “Нелас върши чудесна ра-
    бота и има решаващ принос в постоянно нарастващия
    пазарен дял на резервните части PE на българския
    пазар. Затова, ние планираме по-нататъшно разширя-
    ване на продуктовата гама, в хода на нашето сътруд-
    ничество”, подчертава Михаел Хенкел.


                               автомобили, в голямата степен резултат от собствени
                               разработки на компанията, се основава на най-високи
                               производствени стандарти за качество и безопасност.

                               Прецизно проектирани
                               Като водеща компания в бранша, PE Automotive при-
                               тежава широка компетентност в областта на пазарния
                               анализ и обработката на данни, това дава възмож-
    Качествени, надеждни, успешни - Нелас и PE, се ръко-
    водят от едни и същи принципи и ценности. Благодаре-
    ние на това, са в състояние да предложат оптимално
    обслужване, в сегмента за товарни автомобили, с
    утвърдени продукти.
    PE е един от водещите европейски доставчици на сво-
    бодния пазар на части. Корените на семейното пред-
    приятие стигат назад до 1947 г. Обширната и бързо
    развиваща се програма от резервни части за товарни
    8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15