Page 4 - Professional Line First issue
P. 4

Техника
    Фунkции на горивния

    ФилТър
    Когато попитаме хората

    "Каква е работата на горивния
    филтър?", най-вероятно ще

    ви погледнат учудено и ще ви

    отговорят кратко - филтриране на
    горивото!?! - което е правилно, но

    не е всичко.


      акво, ако кажем, че горивния филтър        части по инжекционна система, което и в двата случая
      е „бушона“ за инжекционната горивна        е доста скъпо.
    Ксистема?                       Инжекционната система, генерира налягане на
                               горивото до 5000 bar при разпръсквача, в леки
    Вярно е! За разлика от маслените филтри, горивните  автомобили (напр. Volvo V60) и 2500 bar в модерен
    филтри не разполагат с байпасен клапан, по една    камион с горивна система common-rail. При отвори на
    много важна причина. Основната задача на горивния   дюзата, само около 0.4 mm в товарни автомобили и
    филтър е, да се защити системата за впръскване - на  0,15 mm в леки автомобили, тези елементи са много
    всяка цена! Когато горивния филтър не може да поеме чувствителни към замърсяване в горивото.
    повече замърсители, филтърната медия се запушва,   Затова от изключителна важност е, филтрите да
    и налягането във филтъра се повишава. Под действие  отговарят на OE спецификациите за правилен подбор
    на повишеното налягане, вътрешния метален свод    на филтриращи елементи с коректна пропускателна
    се деформира, което води до прекъсване на потока   и филтрираща способност, коректно максимално
    на гориво и двигателя спира. Това се прави с една   допустимо и диференциално налягане. Затова
    единствена цел, да се защити горивната система на   байпасния клапан при горивните филтри, може да се
    двигателя.                      превърне в една скъпоструваща афера.
    Свободния поток на нефилтрирано гориво, към      Следвайте препоръчания сервизен интервал и винаги
    двигателя, може да навреди на системата за      сменяйте горивния филтър на време!
    впръскване и да е причина за ремонт или замяна на   Hengst – Das Original.

                                                                   Work smarter.

                                                                   Relying on premium quality.     Замърсено гориво с механични    Вътрешния метален свод е      Напълно замърсена дюза, заради           Предлагаме Ви гама от филтри, с която можете да убедите
     примеси и гъбички. Често се     „издухан“, в качеството на пред-  липса на добро филтриране на            дори най-взискателните си клиенти. Ние предлагаме
     срещат в горивните резервоари    пазител, и води до моментално    горивото.                      изключителна надеждност от безопасен монтаж до оптимална
     на пунктовете за зареждане.     прекъсване на подаването на                               функционалност с дълъг експлоатационен период. Силна ОЕ
                       гориво и спиране на двигателя.                             марка за всички модели превозни средства.                    www.hengst.com
                       Перфектна работа!
    2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9