АВТОКЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ С BOSCH МАШИНИ

Body

Как функционира климатичната система в превозните средства:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Климатичната инсталация: принцип на работа:

Ако климатичната инсталация се включи при работещ двигател, компресорът засмуква от изпарителя студен газообразен хладилен агент и го нагнетява в кондензатора. При сгъстяването хладилният агент се загрява до около 60 – 100°C. Силно сгъстеният горещ газ се охлажда в кондензатора от преминаващия край него външен въздух (насрещен поток или от допълнителни вентилатори). При достигане на зависеща от налягането точка на втечняване, хладилният агент кондензира и се втечнява.

Напълно втечненият флуид преминава от кондензатора в резервоара, където се събира. Във влагоотделителя, през който протича хладилният агент, се филтрират евентуалната влажност и замърсявания в него. От резервоара хладилният агент продължава към разширителния вентил. Там намиращият се под високо налягане течен хладилен агент се впръсква в изпарителя. В изпарителя течният хладилен агент се разширява и изпарява. Необходимата за изпарението топлина се поема от околния въздух чрез ламелите на изпарителя и въздухът се охлажда.

Изцяло газообразният хладилен агент отново се засмуква от компресора и отново се сгъстява.

Решенията на Бош

Бош предлага пълна гама от машини за обслужване на климатични системи от серията ACS, независимо от използвания тип хладилен агент – R134a или R1234yf.  Широчината на портфолиото варира от нисък клас машини до най-висок клас, които са одобрени от ОЕ производителите. Тази година семeйството се допълва от машини нисък клас ACS 5X3 във варианти за R134a или R1234yf, с или без принтер (-P).

Бош влага най-новите технологии в своите машини, като някои от тях са уникални за пазара. Всички машини от новото поколение са напълно автоматични, извършват основните процеси – извличане, вакуумиране, зареждане на системата с хладилен агент, без каквито и да било ръчни вентили. Това, съчетано с възможността да се използва мобилно приложениe Bosch ACS Connect, позволява на механика да извършва и други дейности по време на обслужване на АC системата на автомобила.

Всички нови машини са подготвени за автомобили, както с механични, така и с електрически компресори. Те използват различни типове масла, съответно PAG или POE. Оборудвани са с независими магистрали за зареждане на масло и функция за прочистване на маркучите. Те от своя страна са важно условие, тъй като неправилно използваното масло, води до скъпо струващи ремонти на системите и компресорите. С новите уреди на климатични системи, автосервизът е подготвен и за обслужване на хибридни и електрически превозни средства.

Вътрешните бутилки на новите серии са снабдени и с напълно автоматична система, която поддържа налягането постоянно, благодарение на сензори за налягане и температура. Тази система изпуска автоматично без никаква намеса на механика некондензиралите газове с минимални загуби на фреон от бутилката.

 По-високите 6-та, 7-а и 8-а нови серии, притежават функцията дълбоко извличане - уникална технология, които позволява да се извлекат 99% от хладилния агент в превозното средство, благодарение на едновременната работа на компресора и вакуум помпата. Бош вгражда и най-мощната вакуум помпа на пазара 170 l/min, гарантирайки висока производителност. По този начин загубите на автосервиза се свеждат до минимум, особено при AC системи с новия хладилен агент R1234yf.

Пълното обслужване на климатичните системи в автомобили се допълва от Бош с широка гама от аксесоари, които включват детектори на утечки, комплекти за тест на системите с N2/N2H2 (за сериите 6-а,7-а,8-а позволява откриването и на най-малките пробиви), комплект  за прочистване (задължително след ремонт/смяна на компоненти по AC системата като вентили, компресори и др.), множество адаптери, уплътнения и консумативи.

Технически спецификации машините: