ДИАГНОСТИЧНО ОБОРУДВАНЕ! НЕОБХОДИМОСТ ЛИ Е ТО В СЪВРЕМЕННИЯ СЕРВИЗ ЗА ТЕЖКА ТЕХНИКА?

ОТГОВOРНОСТТА ПРИ ПОСЛЕДВАЩИ ПРОБЛЕМИ Е НА СЕРВИЗА

Главният Сервизен Инженер на Балгериън Трак Сървис и Представител на Knorr-Bremse за България, споделя с нас дългогодишният си опит:

Body

Тихомир Тодоров

Главен сервизен инженер в Балгериън Трак Сървис ООД

Професионален опит в областта на модерни търговски превозни средства и ремаркета - повече от 13 години Представител и технически ръководител на Knorr-Bremse за България - повече от 6 години, ще отговори на въпросите ни и ще сподели опита си с нас в нашето интервю!

- Възможно ли е да се обслужват модерни търговски превозни средства и ремаркета без диагностична апаратура и оборудване?

От професионална гледна точка абсолютно НЕ, тъй като отнема прекалено много време на хора, които имат необходимият опит в областта за да открият про­блема и неизправността в съсответната система. Както обичам да казвам:

ДВА ЧАСА ЧЕТЕНЕ СПЕСТЯВАТ ЕДНА СЕДМИЦА ОПИТИ!

- Какви са предимствата за сервиза, ако се използва диагностично оборудване?

Според мен е абсолютно задължително наличието на диагностично оборудване във всеки уважаващ себе си сервиз! Предимствата, които са ни предоставени от Оригинал­ното диагностично оборудване са:Ползването на така наречената Водеща постъпкова диагностика интегрирана в диагностичният софтуер предоставена ни от завода производител на съответна­та марка създадена от техният опит през годините.

Детайлно обяснение на всеки код за неизправност за­писан в паметта с грешки на съответният електроннен блок за управление като ABS, EBS, ELC, EAC, TPMS, iTAP, iLvl, EDC, ECM и много други!

- Какви са рисковете от използването на нелицензи­рано диагностично оборудване и “кракнат” софтуер?

Най-често наличието на подвеждаща, объркваща и не­вярна информация продоставена ни от така наречените универсални диагностични софтуери и оборудвания!

Кодове за неизправности в диагностичната памет като: "Грешката не е декодирана; Воденето не е завършено; Непознат код за неизправност" и по-лошият вариант код за неизправност с обяснение, което няма нищо общо с реалността!

В 90% от случаите след параметриране/програмиране на различни електронни блокове за управление имаме повреда в съответният електронен блок причинена от съвкупността между универсална диагностика и недос­татъчни познания на съответната система от механика диагностик извършващ препрограмирането, тъй като универсалната диагностика няма никакви ограничения в промяната на параметири и когато диагностика про­мени съответен параметър извън диапазона на работа, който електронният блок стриктно очаква и проверява, то тогава имаме грешка в EEPROM паметта и необходи­мостта от смяна на електронният блок.

По-големия проблем са 10% от случаите, когато нямаме грешка за неизправност след препорграмиране напри­мер на TEBS спирачната централа за управление спи­рачките на ремарке, тъй като преди всяко препорграми­ране универсалната диагностика ни показва съобщение с което задължително трябва да се съгласим ако искаме да извършим препрограмирането. В съобщението доста кратко, ясно е описано и заявено, че отговроноста при последващи проблеми и неизправности се носи от сер­виза и диагностика извършили препрограмирането!

НОСИ СЕ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПОСЛЕДВАЩИ ПОВРЕДИ И НЕИЗПРАВНОСТИ, КОИТО СА ПРИЧИНА ЗА НАСТЪПВАНЕТО НА ПЪТНО ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ!ЗАМИСЛЯЛИ ЛИ СТЕ СЕ ВЪРХУ ТОВА?

Предалгате ли обучения за работа с диагностично оборудване?

Да, всяка година в България имаме 4 обучения в които разглеждаме в детайли работата и диагностичните възможности на платформите за диагностика на Knorr-Bremse "NEO Green за търговски превозни средства и автобуси" и "EcuTalk за ремаркета"!

Участниците в обученията имат възможността да присъстват на демонстрации на нашият софтуер върху единственият по рода си в България макет оборудван с най-новите системи на Knorr-Bremse, като TEBS-G2 Premium, iTAP, iLvl, TPMS, RLF и много други.

- Ако не сме преминали такова обучение, ще можем ли да използваме пълния потенциал на оборудване­то?

Определено не може да се използва оборудването ни от хора, който не са преминали обученията тъй като не може да се гарантира тяхното ниво на знания относно системите на Knorr-Bremse.

Все пак говорим за сигурността и безопасността на всички участници в движението на пътя!

Без успешното преминаване на нашите обучения ди­агностичните софтуери може да се разглеждат само в така наречения"Режим на Демонстрация" с ограничени възможности дори и в него!

Пълната функционалност на диагностични софтуери и оборудвания предлагани от компании партньори на Knorr-Bremse може да се използва само и единствено след представяне на сертификати за успешно завър­шени наши технически обучения на базата на които се издават специални Пин кодове за достъп в нашите системи с тяхното диагностично оборудване!

 - Има ли странични ефекти, които биха се получили при използването на неоригинален диагностичен софтуер?

Да, най-често срещаният страничен ефект е автома­тично изключване на системата за стабилност на пътя (RSP) при ремаркета. Това се случва при най-стан­дартната процедура на програмиране, когато се сваля файла с параметри от старият електроннен блок, който подменяме и след това се записва на новият електрон­нен блок от диагностика извършващ програмирането без промяна на параметри от негова страна.

Автоматична промяна на параметри, които са от пър­востепенна важност за изчисляване на спирачната характеристика и поведението на спиране по време на движение, като: Базова конфигурация на ремаркето, осово натоварване, междуосово разстояние и много други!

НАЙ-ВАЖНОТО НА КОЕТО ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕ ВНИМАНИЕ Е ЛИПСАТА НА СЪОБЩЕНИЕ ОТ УНИВЕРСАЛНАТА ДИАГНОСТИКА ОПИСВАЩО ИЗВЪРШЕНИТЕ АВТОМАТИЧНИ/ЗАДКУЛИСНИ/НЕОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ, КОЕТО ДА УВЕДОМИ ДИАГНОСТИКА ИЗВЪРШИЛ ПРОГРАМИРАНЕТО!

Много важно е да се отбележи отговорността след този тип програмирания остава Единствено и само Ваша!