ДИАГНОСТИЧНО ОБОРУДВАНЕ! НЕОБХОДИМОСТ ЛИ Е ТО В СЪВРЕМЕННИЯ СЕРВИЗ ЗА ТЕЖКА ТЕХНИКА?

С ОРИГИНАЛНО ДИАГНОСТИЧНО ОБОРУДВАНЕ ГАРАНТИРАМЕ ПО-МАЛКО ВРЕМЕ В СЕРВИЗА

По темата на броя, разговряме с Ангел Бешев, технически и търговски представител на WABCO за Българския пазар.

Body

- Възможно ли е да се обслужват модерни търговски превозни средства и ремаркета без диагностична апаратура и оборудване?

За сервизите които искат да бъдат на ниво - категорично не! Всички знаем, че работата на съвременните ПС е немислима без електронните системи, а всяко следващо поколение ПС се оборудва с допълнителни системи които имат за цел да подобрят безопасността на движение, да намалят разхода на гориво, да подпомагат работата на водача и т.н. За да работят всички тези системи са необходими множество сензори, изпълнителни механизми и управляващи ел. блокове, а когато на таблото на камиона се появи съобщение/ индикация за проблем с някоя от въпросните системи, на помощ идва подходящото диагностично оборудване. Без него, ще трябва да гадаем точно кой компонент от системата е засегнат, а освен това, много често се налага и калибрация/ настройка на системата след физическото извършване на ремонта.

- Какви са предимствата за сервиза, ако се използва диагностично оборудване?

Много по-бързо и точно локализиране на проблема, елиминиране на подхода "проба-грешка". Пример: на таблото на камиона се индикира за проблем със ECAS системата (електронно управление на въздушното окачване). Причините за проблема могат да бъдат много - от прекъснат кабел между някои от компонентите, през дефектирал сензор за ниво или сензор за налягане, дефектирал соленоиден кран, запушен маркуч и т.н. до повреден ел. блок за управление. Така, използвайки подходящо (оригинално) диагностично оборудване, можем много точно да се насочим към първоизточника на проблема, чрез което избягваме ненужна смяна на изправни компоненти и гарантираме по-малко време на престой в сервиза за ПС!


- Какви са рисковете от използването на нелицензирано диагностично оборудване и „кракнат“ софтуер?

Има 3 основни риска при използване на нелицензирано диагностично оборудване: 

1) заключване на електронния управляващ блок - най-често това се получава при опит за промяна на някой от параметрите на ел. блок, но може да стане и само при опит за прехвърляне на данните от стария на новия ел. блок. В този случай, ел. блок става недостъпен дори и за оригиналното диагностично оборудване на WABCO и единствения вариант тогава е изпращането му за "отключване" в завода!

2) задаване на грешни стойности на параметрите в ел. блок - получава се при опит за прехвърляне на данните от стария на новия ел. блок. В този случай, системата ще отчете грешка, тъй като зададената конфигурация чрез параметрите няма да отговаря на реалната конфигурация на ПС. 

3) невъзможност за извършване на качествен/ пълен ремонт - много често, нелицензираното диагностично оборудване не осигурява достъп до важни функции (параметри), които трябва да бъдат настроени за да работи съответната система на ПС нормално. Като пример мога да посоча синхронизирането на спирането при композиция от влекач и полуремарке - при използване на оригиналния диагностичен софтуер на WABCO и изправна механична част на спирачните системи на двете ПС, синхронизирането може да стане за минути!

При пиратския („кракнат") оригинален софтуер основният проблем е, че версиите които се предлагат са за по-стари поколения системи и много често се получава така, че вие успявате да извлечете информцията от стария ел. блок и когато дойде време да запишете данните на новия ел. блок установявате, че не можете въобще да се свържете с него....

- Предлагате ли обучение за работа с диагностичното оборудване? Ако не сме преминали такова обучение, ще можем ли да използваме пълния потенциал на оборудването?

Разбира се. Смело мога да твърдя, че WABCO е една от компаниите в България с най-големи традиции в организирането на технически обучения свързани с работата на основните системи на ПС (ABS, EBS, ECAS, AMT). На тези обучения се разглеждат подробно всички компоненти на съответната система, схеми на свързване, инструкции за инсталиране и познати проблеми, за да могат техниците да имат познания за работата на системата като цяло. Това е особено важно, тъй като дори и най-добрата диагностична програма не винаги обхваща всички възможни причини за появата на конкретната грешка. Последният ден от нашите обучения (обикновено са тридневни) е посветен на работата с диагностичното ни оборудване. За хора, които не са присъствали на техническите ни обучения, но са закупили диагностично оборудване на WABCO, организираме и обучение на място.

При преминаване на описаните по-горе обучения, всеки участник получава т.нар. ПИН 1 (главен ПИН), с който може да използва пълните възможности на диагностичното ни оборудване (калибриране на сензори, прехвърляне на данни, промяна на параметри). WABCO предлага и онлайн обучения за своите основни системи. При успешно покриване на дадено онлайн обучение, участникът получава т.нар. ПИН 2, който предоставя подобни възможности на ПИН 1, с изключение на промяната на отделни параметри на системата. 

Защитата на определени функции (например промяната на спирачното налягане!) с ПИН се прави от гледна точка на безопасността. Чрез ПИН-а, също така може да се проследи кой последно е извършвал промяна на параметрите на системата и кои параметри са били променени.

 

Визитка:

Ангел Бешев

Технически и търговски представител на WABCO за България

За допълнителна информация и въпроси, може да пишете на e-mail: angel.beshev@wabco-auto.com