ДИАГНОСТИЧНО ОБОРУДВАНЕ! НЕОБХОДИМОСТ ЛИ Е ТО В СЪВРЕМЕННИЯ СЕРВИЗ ЗА ТЕЖКА ТЕХНИКА?

СЕРВИЗНАТА ДЕЙНОСТ Е НЕВЪЗМОЖНА БЕЗ ДИАГНОСТИЧНО ОБОРУДВАНЕ!

По темата за диагностичното оборудване, разговаряме с маг.инж. Илиян Орманов Специалист Аутомотив Афтърмарект Робер Бош ЕООД

Body

- Възможно ли е да се обслужват модерни търговски превозни средства и ремаркета без диагностична апаратура и оборудване?

 Абсолютно невъзможно е модерните търговски превозни средства да бъдат обслужвани без диагностичен уред. Причината е, че при всеки производител има специфики по адаптациите и обученията на различни модули, специфични процедури по зануляване на сервизните интервали и триене на генерирани кодове за грешки. Погледнато реално сервизната дейност не може да се извърши без уред, който да „въведе“ конкретния управляващ блок в режим на адаптация, калибриране и т.н. В противен случай превозното средство няма да работи в оптимален режим, което например пряко влияе върху разхода на гориво.

- Какви са предимствата за сервиза, ако се използва диагностично оборудване?

Предимствата да се използва професионално диагностично оборудване се изразяват в няколко аспекта. Първият от тях, че се ползват един уред и един интерфейс, независимо от превозното средство и  на диагностика не се налага да свиква с различни менюта на софтуера. При хардуера Bosch KTS Truck и софтуера ESItronic Truck всички менюта са систематизирани и идентични за различните марки превозни средства. Вторият е, че софтуерът е на български език - огромно предимство за диагностиците, които изпитват затруднения с езиковата бариера. Третият аспект е бързият достъп до техническа и сервизна информация, например ел. схеми или моменти на затягане, което дава възможност на сервиза бързо да върне търговското превозно средство на пътя, за да генерира отново приходи. Професионалната диагностика не е един обикновен т.нар. „кодочетец“. Това е уред и софтуер, които трябва да помагат на сервиза да открие бързо и ефективно проблема. Много от сервизите работят на принципа код за грешка, съответно смяна на компонента, но не винаги това води до положителен резултат и проблемът се крие някъде другаде.

- Какви са рисковете от използването на нелицензирано диагностично оборудване и „кракнат“ софтуер?

Много често от този тип софтуер страда фирмата собственик, тъй като неправилното локализиране на проблема или некачествения ремонт много бързо връщат автомобила в сервиза. Неправомерната техническа информация от своя страна може да нанесе щети по управляващите блокове, изгаряне на изпълнителни механизми/компоненти, а това води до продължително блокиране на превозното средство в сериза.

Съществува и друга опасност с използване на този тип софтуер, например при настъпило пътно транспортно произшествие могат да се анализират данни от управляващите блокове за евентуално разследване от съответните органи и това ще рефлектира директно върху фирмата и лицето, което е извършило манипулациите по автомобила.

- Предлагате ли обучение за работа с диагностичното оборудване? Ако не сме преминали такова обучение, ще можем ли да използваме пълния потенциал на оборудването?

Философията на Bosch е задължително да предлага технически обучения за работа с всеки тип диагностично/сервизно оборудване, което предлага и KTS Truck и ESItronic Truck не са изключение.

В България се предлага 3-дневен курс, който дава детайлна информация за работа с уреда, софтуерни менюта и техническа информация за 1 ден и в следващите 2 дни е практическа част, където реално на товарно превозно средство се извършва диагностика по дизелови системи (комън рейл и помпа-дюза). Уредът дава много възможности, но за да се ползва в пълния му капацитет, е задължително да се премине курс.

Тук трябва да засегнем и нивата на достъп в уреда, т.нар. пароли PIN 1 и PIN 2.  Първата парола PIN1 се предоставя на база заявка от фирмата и след изпратен подписан формуляр се предоставя кратка парола, която позволява адаптации по УБ на търговското превозно средство. Втората парола PIN 2 е предназначена за работа по ремаркета и се предоставя след представяне на сертификат (не по-стар от 36 месеца) за завършен курс по електронни спирачни системи EBS. Тази парола е поименна и се издава на конкретно физическо лице (диагностик). Курсове по EBS спирачни системи се предлагат от Нелас Авточасти ООД.

За въпроси: Iliyan.Ormanov@bg.bosch.com