СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ С BOSCH

ACS 810: Автоматично сервизно обслужване на климатични системи за товарни автомобили и автобуси

Body

ACS 810 е уред за сервизно обслужване на климатични системи, специално разработен за изискванията на автобусите и товарните автомобили и предназначен за климатици с голям капацитет, базирани на R 134a. Уредът контролира автоматично източването и пълненето на хладилен агент. Сервизните маркучи с дължина 5 м улесняват свързването с всички видове климатични системи.
Чрез интегрираните 2-литрови бутилки за източване и впръскване на масло могат да се обработват големи количества компресорни смазочни вещества. Двойният вентилатор гарантира превъзходен контрол на температурата и постоянно налягане на хладилния агент по време на източването, като същевременно предпазва и вътрешните компоненти от прегряване.
Високопроизводителната помпа осигурява бързо и цялостно пълнене с хладилен агент.
Уредът разполага и с интегриран принтер за подробни протоколи. Можете изцяло да разчитате на ACS 810 в професионалния сервиз на климатични системи на всички товарни автомобили и автобуси.

Предимствата на ACS 810 с един поглед

Автоматичен режим на сервизното обслужване
Бърз и дълбок вакуум (вакуумпомпа 283 l/min)
Голям резервоар за масло (2000 ml)
Голям вътрешен резервоар (35 kg)
Дълги стандартни сервизни маркучи (5 m)
Помпа за течности за зареждане на хладилен агент и масло
Интегрирана база данни за леки автомобили и автомобили за превоз на товари и пътници
Многофазово рециклиране на хладилния агент във вакуумфазата
Интегриран тест на производителността за климатичната система
Автоматично изпускане на некондензиралия газ
Лесно техническо обслужване на вътрешния филтър
Лесно достъпна вакуумпомпа за лесна смяна на маслото
Принтер