ТЕХНИЧЕСКИ ОБУЧЕНИЯ В ЦЕНТЪРА ЗА СЕРВИЗНИ ОБУЧЕНИЯ НА BOSCH В БЪЛГАРИЯ

Body

Автомобилите стават все по-сложни и модерните технологии непрекъснато ни изправят пред нови предизвикателства. Само с необходимата компетентност персоналът на автосервиза може да направи ефективно и икономично диагностика, поддръжка и ремонт на актуалните модели автомобили. Ясно структурираната система за обучения и квалификация ще ви помогне винаги да сте в крак с най-новите постижения в автомобилните технологии.

Вашите предимства с един поглед:

1. Ефективен сервиз и по-бързо откриване на неизправности

2. По-голяма сигурност в ремонтните процеси

3. Перфектно консултиране на клиентите

4. Положителни отзиви от клиентите

5. Оптимизиране на организацията и процесите в сервиза

6. Дългосрочна лоялност на клиентите

7. Бизнес успехи

Bosch разполага със над стогодишен опит като основен доставчик на цялостни автомобилни системни технологии. Иновациите на Bosch създават световните стандарти.  Не без основание, защото като водещ производител на оригинално оборудване Bosch работи в тясно сътрудничество с автомобилната индустрия в научноизследователската и развойната си дейност. Не на последно място, продуктите на Bosch са въплъщение на най-модерните автомобилни технологии.

С всеобхватното си ноу-хау Bosch е и компетентен доставчик на услуги в областта на обучението и квалификацията във всички области на автомобилната техника.

Вече 20 години Центърът за сервизни обучения на Bosch в България  предоставя подкрепа и компетентни консултации в процеса на професионалното усъвършенстване с актуална и изчерпателна програма за технически обучения, за които, след успешно завършване, се издава сертификат. Центърът за сервизни обучения на Bosch в гр. Стара Загора е отличен пример за това повече от 20 години, а от 2017 г. Bosch предлага обучения и в град София. От 1997 г. всяка година над 120 сервизни техници и служители, членове на професионални организации и преподаватели от университети и професионални гимназии посещават обученията в различни сфери на автомобилните обучения

Високо квалифицираните лектори от Центъра за обучения на Bosch разполагат с най-модерното оборудване и с богат автопарк за практически обучения. Теоретичните и практическите знания се предават ефективно с най-новите методи за обучение. Ние подготвяме сложни теми от автомобилната индустрия, като представяме системните технологии заедно със знанията и опита, необходими за практическото им приложени

Bosch предлага технически обучения в направления: Диагностика, Бензиново впръскване, Дизелово впръскване, Комфортни системи, Алтернативни задвижвания, Ходова част и спирачни системи  и Товарни автомобили.

Чрез най-новите методи на обучение теоретичните и практически знания се предават в компресирана форма. Наученото се проверява в края на всеки курс и се потвърждава със съответните валидни сертификати.

За да бъдете успешни в техническите обучения, е много важно внимателно да вземете правилното решение и да посетите най-подходящите курсове за Вашите нужди. За да изберете най-подходящото обучение, ние ви препоръчваме да изпълните следните стъпки:

  1. Помислете в коя област желаете да се усъвършенствате и изберете подходящото обучение  на www.bosch.bg
  2. Попълнете формуляра и го изпратете на training@bg.bosch.com
  3. Ще получите имейл за потвърждение на избраното от Вас обучение.

“Бъдещето на нашия бранш и прогресът в техническата област зависят от обучението на способни механици и техници.“