2020 - НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА TOTAL

Total стартира оптимизиране на структурата и пакетажа за автомобилни масла през 2020. Процеса носи наименованието New Lubricant Project. Целта на проекта е да подобри и оптимизира  опаковките,  да развие настоящата номенклатура от масла, да приложи нова визия за малките разфасовки и да създаде последователни и логични търговски наименования. Чрез оптимизиране на опаковките се подобрява дистрибуцията на маслата на Total, като се  улеснява и подобрява транспортирането на кашоните.

Категория
Body

Основна задача на проекта е създаването на нова по-здрава и по-информативна опаковка от досега произвежданата. Прилагането на новата опаковка и кашони  наложи смяна на съществуващите пакетажни линии във всички заводи на Total. Инвестиционният проект  променя вида не само на 5 литровите бутилки за лекотоварната гама, но и на маслата за тежкотоварни машини.

Тежкотоварната гама се реорганизира като освен нова туба с нов и иновативен дизайн се създават и три основни серии масла за транспортно приложение: TOTAL RUBIA OPTIMA, TOTAL RUBIA TIR и TOTAL RUBIA FLEET HD. Пълната гама тежкотоварни масла се допълва от следните специализирани марки: TOTAL AGRI, TOTAL RUBIA WORKS и TOTAL CAPRANO, съответно за селско стопанство, пътно строителна и минна дейност, крайбрежни и увеселителни плавателни съдове. Total произвежда специализирани продукти, които са насочени към потребителите в транспортния, селскостопанския и специализиран превоз сектори, за да предложи най-доброто и оптимално решение за всеки един краен клиент. Новото оформление на тубите на маслата за тежкотоварни приложения цели да даде пълна информация относно свойствата и спецификациите на съответното масло.

В новата концепция има три основни цвята на тубите: платинено златен, сребърен и бронзов. Цветовата разлика показва на клиента позиционирането на продукта: най-висок, среден и основен клас масло. Бутилката е с нова форма, която осигурява максимално удобство и механична устойчивост. Капачката е оптимизирана за отлично затваряне и лесно показва дали тубата е отваряна. Предната страна е обозначена с нов тип етикет, на който са показани ясно характеристиките на маслото. В средата е поставено логото на съответната гама  като логата са с нов дизайн, където брандът вече е със златист цвят. В кръга с марката е поставено и наименованието на продукта върху специфичен цвят за всяка гама масла. От горната страна веднага след малкия QR код от ляво на дясно в посока на часовниковата стрелка са намерили място следните полета: приложение, тип на маслото, специфични свойства на маслото, тип гориво. От долната страна в посока на часовниковата стрела от дясно на ляво са поставени следните полета: основните технически спецификации и/или предимства на продукта, вискозитетен клас и основни одобрения, QR код и маркетингово поле. Тежкотоварните масла на Total от гамата RUBIA имат над 200 одобрения от производителите на оборудване, което е основно предимство на марката пред повечето производители.      

Задната страна на бутилката е заета от многопластов етикет на различни езици, които позволяват да се покрият съответните национални регламенти. Най-отгоре е поставен съответният бранд. Под него е името и вискозитетния клас на маслото върху цвета за съответната серия масла. До името вляво е описана приложената капачка. Под това поле са изброени международните стандарти, които покрива маслото и одобренията от производителите на оригинално оборудване. Следва текст с информация за безопасност и информация за производителя на маслото. От двете страни на бутилката е обозначен обема на бутилката.

Пълната гама тежкотоварни двигателни масла на Total е разделена в шест направления: три транспортни и масла за специализирани високо проходими машини, селскостопанска техника и лодки. Всяко от тези направления е обозначено с характерен цвят. Сегментирането на тежкотоварните масла е основно предимство на маслата на френската компания Total. При избор на масло според приложението, крайният клиент получава специализиран продукт, което води до най-добро и безаварийно използване в съответния тип машина.

Маслата Total Rubia са тествани и имат над 200 одобрения от производителите на тежкотоварно оборудване. Тези одобрения доказват, че маслата Total Rubia са 100% съвместими с двигателите и приложените технологии на съответния производител. 

Прилагането на висококачествени и специализирани продукти води до повишаване на ефективността на крайния потребител. Наблюдава се общо повишаване на постигнатите резултати и намаляване на разходите за ремонти при прилагане на висококачествените масла  Total Rubia, които са тествани в реални полеви условия.  Приложена е оптимизация на маслата чрез системата за управление и анализ на отработеното масло ANAC.

Total проектира и разработва специализирани масла в собствен развоен и изследователски център във Франция. Всички продукти се разработват в тясно сътрудничество с производителите на тежки машини за да се покрият техните сложни и съвременни технически изисквания.

За да отговори на нарастващите изисквания на потребителите Тотал България ЕООД ( дъщерна фирма на френския производител) започва внос на новата серия масла TOTAL RUBIA OPTIMA през есента на 2020.  Тези серия продукти са произведени по нова иновативна технология.

 

С тази иновативна технология Total е готов да посрещне новите поколения двигатели. Продуктите TOTAL RUBIA OPTIMA предлагат отлична защита на двигателите и системите за последващо обработване на изгорелите газове в едно с удължен интервал на смяна.

Предимства на маслата TOTAL RUBIA OPTIMA, произведени с новата иновативна технология:

  • Повишават професионалните показатели и намаляват разходите
  • Надвишават изискванията на API CK-4 и FA-4
  • Дълъг живот на маслото
  • Осигурява значително увеличена продължителността на експлоатация на машините

TOTAL RUBIA OPTIMA маслата са произведени с иновативна технология съчетана с правилна комбинация от здрави антиокислителни молекули. Тези активни молекули препятстват образуването на радикали и поддържат хидрокарбоновите вериги непокътнати.

За масовия потребител Тотал България ЕООД продължава да предлага доказаната гама от тежкотоварни масла  TOTAL RUBIA TIR, произведена по технология за постигане на максимална ефективност.

Предимствата на серията TOTAL RUBIA TIR са доказани от професионалисти :

  • Повишена ефективност и печалба
  • Одобрени са за много широка гама EURO VI до EURO III двигатели
  • Оптимална защита за двигателите
  • До 81% по-ниско механично износване  в сравнение на изискванията на ACEA E4

Тотал България ЕООД се грижи да отговори и на най-сериозните нужди на крайния потребител. С представената широка гама от продукти сме готови да посрещнем всички видове експлоатационни условия като се ползват минимален брой масла за автопарк с машини на различни производители. Опитваме се да бъдем отговорен партньор, като същевременно се стремим да подобрим средата в която работим и живеем. Опазването на околната среда и безопасността са основни ценности на френската енергийна фирма Total.