Page 15 - Professional Line 2020/8
P. 15

CASTROL TRANSMAX ЗА ТЕЖКОТОВАРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА    ЗАЩО ИЗБОРА НА    ПРАВИЛНО МАСЛО


    Е ВАЖЕН?
    Трудните условия и натоварванията водят
    до генерирането на топлина в СКОРОСТНАТА
    КУТИЯ И ДИФЕРЕНЦИАЛА и могат да доведат до

    увеличаване на сгъстяването на маслото.                     ПРЕКОМЕРНАТА ТОПЛИНА
                                             СЪЗДАВА:
    Това води до загуба на мощност, изтичане от
    уплътненията и повишено износване, което може да                  • Загуба на мощност
                                              • Теч от уплътненията
    доведе до непредвидени престои.                          • Повишено износване


     СПЕЦИАЛНИТЕ                           КАКВО ПРАВИ
     ПРИСАДКИ ЗА
     КОНТРОЛ НА                            CASTROL TRANSMAX
     ТОПЛИНАТА СА
     УСТОЙЧИВИ
     НА ВИСОКИ                            НАЙ-ДОБРИЯТ ИЗБОР?
     ТЕМПЕРАТУРИ.
                                      Продуктите на Castrol TRANSMAX Plus са
     ТОВА ПОМАГА                           формулирани със специални присадки за
     ДА СЕ НАМАЛИ                           контрол на топлината, за да се борят с
     ТЕМПЕРАТУРА                           повишаващите се температури на маслото
     В СКОРОСТНАТА                          и да осигурят по-хладна работна среда в
     КУТИЯ И
     ДИФЕРЕНЦИАЛА.                          СКОРОСТНАТА КУТИЯ И ДИФЕРЕНЦИАЛА.


     ЕФЕКТЪТ CASTROL TRANSMAX

    CASTROL TRANSMAX PLUS
    ОСИГУРЯВА ДО 40% *
    ПО-МАЛКО УПЛЪТНЯВАНЕ
   +
    НА МАСЛОТО В ДИФЕРЕНЦИАЛА
    ДО 25% ** ПО-МАЛКО
    УПЛЪТНЯВАНЕ НА МАСЛОТО В
    СКОРОСТНАТА КУТИЯ.


    * повишаване на вискозитета след тестване L60-1 при 140 ° C за 50 часа в сравнение между Castrol TRANSMAX Axle Plus и Castrol Axle GL-5 85W-140.
    ** Повишаване на вискозитета след тестване на DKA за окисление при 140 ° C, в продължение на 192 часа, в сравнение със стандартното смазочно вещество, използван в скоростните кутии на търговски превозни средства в Индия.
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20