Page 4 - Professional Line 2020/8
P. 4

ТЕМА НА БРОЯ
     ДИАГНОСТИЧНО

     ОБОРУДВАНЕ!

     Необходимост ли е то в съвременния сервиз

     за тежка техника?

                                    ервизните решения за диагностика, предос-
                                    тавят най-усъвършенстваните и интелигентни
                                 Свисокотехнологични инструменти, софтуер
                                 и услуги, за да можете да диагностицирате, пре-
                                 оборудвате, поддържате и ремонтирате ефективно
                                 всякакви търговски превозни средства.
                                 Тъй като темата е много интересна, не само за
                                 специализираните сервизи, но и за голяма част
                                 от транспортните компании, които разполагат със
                                 собствени сервизни бази. И тъй като, все пак ста-
                                 ва въпрос за дългосрочна инвестиция, в настояща-
                                 та статия, ще се опитаме да обхванем различните
                                 аспекти, на работата с диагностичното оборудва-
                                 не. Целта е, да дадем възможност на българските
                                 професионалисти в тежкия сегмент, да направя
                                 информиран избор.
                                 Разговаряме с колеги от водещите производители
                                 на диагностично оборудване, предназначено за
                                 работа с тежко товарни превозни средства, ремар-
                                 кета, строителна и селскостопанска техника.
     2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9