Page 5 - Professional Line 2020/8
P. 5

СПЕЦИАЛНО РАЗРАБОТЕНИ ЗА                        АВТОМОБИЛНАТА ИНДУСТРИЯ


 ДИАГНОСТИЧНО

 ОБОРУДВАНЕ!

 Необходимост ли е то в съвременния сервиз

 за тежка техника? Немски доставчик на OEM части за спирачни системи
    и съединители, FTE automotive е лидер на световния
    пазар на хидравлични системи за задействане на
    съединители за камиони. Вътрешното производство
    на компоненти е гаранция за най-високо качество
    на продуктите за хидравлика FTE Clutch. Електрохи-
    дравличният задвижващ механизъм на съединителя
    замества главния / подчинения цилиндър и педала на
    съединителя. Той автоматично включва и изключва
    съединителя на камиона. Проектиран за високо дина-
    мичен, прецизен контрол на съединителя в търговски
    превозни средства, компактният plug & play агрегат
    съчетава механични и хидравлични модули със сензори
    и електроника. Предимство за шофьорите на ками-
    они: Високо прецизно маневриране, по-лесно зацепване,
    по-безопасно шофиране.    FTE automotive – движени от иновациите     www.fte.de
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10