СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА КАМИОНИ И АВТОБУСИ: ГАМАТА EURO 6 НА VALEO

Valeo предлага широка гама съединители, които са произведени в съответствие с най-стриктните стандарти за ограничаване на емисиите и отговарят на разпоредбите на Euro 6.

Категория
Body

Euro 6: Регламент, ограничаващ емисиите на изгорели газове

Общоизвестно е, че продължаващото постепенно преустановяване на употребата на превозни средства, работещи с изкопаеми горива, оказва положително въздействие върху изменението на климата и замърсяването на въздуха. Това, което може би не знаете, е, че началото на този фронт е поставено много отдавна и че всички камиони и автобуси, продавани в Европа през последните няколко десетилетия, трябва да отговарят на стандартите за емисиите, заложени от Европейската Комисия.

Първият рунд на Европейските разпоредби, касаещи емисиите на изгорели газове, най-общо известни като Euro 1, влезе в сила през 1992 година. Днес, превозните средства следват стандартите за емисии Euro 6, въведени на 31 декември 2012 г., а регулаторните органи на ЕС вече работят по Euro 7, който би трябвало да бъде обявен до края на 2022 г. и вероятно ще влезе в сила през 2025 г.

Стандарти относно емисиите на камиони и автобуси

Камионите и автобусите попадат в официалната категория на „дизеловите двигатели за натоварен работен режим”. Стандартите за емисиите на тези превозни средства се определят на базата на отдадената енергия на двигателя в g/kWh, за разлика от стандартите за емисиите на пътническите автомобили и леките търговски превозни средства, които се определят от изминатото разстояние на превозното средство в g/km. Разпоредбите на Euro 6 инкорпорират стриктен мониторинг на високотемпературните емисии при изгаряне, които съдържат азот и кислород, NO и NO2, известни събирателно като NOx. Тези разпоредби също така регулират позволените емисии на превозните средства на въглероден моноксид, въглеводороди и частици на изминат километър. С течение на времето, целите за намаляване на емисиите стават все по-строги: Ограниченията на Euro 6, валидни понастоящем, са с 95% по-ниски по отношение на емисиите на NOx и с 98% по-ниски по отношение на емисиите на частици в сравнение с ограниченията на Euro 1, установени през 1992 г. Този все по-намаляващ толеранс на опасните емисии доведе до въвеждането на редица иновации в автомобилната индустрия; стандартите Euro 6 направиха камионите и автобусите по-чисти, по-ефективни по отношение на горивото и, в някои случаи, по-мощни от всякога.

Как Valeo постига тези цели?

Valeo, като водещ доставчик на компоненти за съединители, произвежда своята гама съединители за търговски превозни средства съгласно изискванията на най-стриктните стандарти за качество и спецификации. Предлаганите компоненти, разбира се, търпят непрекъснато развитие с годините, в съответствие с ангажиментите за устойчивост на Valeo и най-новите разпоредби. Съединителите на Valeo използват най-добрите налични технологии с диск TH и фрикционна сплав F830. Новият диск за съединител TH на Valeo е решение, което допринася за намаляване на разхода на гориво и постигане на съответствие със стандартите относно емисиите. Фрикционният материал на Valeo, одобрен от производителите на оригинално оборудване, е най-доброто в своя клас решение за избягване на ефектите на тресене, шума и вибрациите при роботизираните скоростни кутии за Euro 6. Той осигурява предаването на по-голям въртящ момент на двигателя (до 3500 Nm), като същевременно осигурява комфорт на водача и повишена дълготрайност, тъй като не изисква ненужни смени на предавките. Днес, Valeo предлага най-обширната гама компоненти за съединители на пазара, адаптирани да отговарят на всички изисквания. Тя включва общо повече от 90 референтни позиции (в таблицата представяме избрани референции*), включително нови и преработени компоненти както за роботизирани, така и за ръчни скоростни кутии за Euro 6.

827512

Комплект от два елемента за камиони Renault и Volvo Евро 6. Диск изработен по TH технология. Патентовани от Valeo Демпфери (Депфериращи елементи) за високи вибрации със специални легла. Технологията осигурява ниска ъглова твърдост с възможно най-доброто затихване на вибрациите.

 

 

 827539

Комплект от три елемента за камиони MAN Euro 6 оборудвани със скоростна кутия Scania. Дискът на съединителя е оборудван с най-новия фрикционен материал F830, предназначен специално за превозни средства, оборудвани с роботизирани скоростни кутии. Тази технология осигурява термична ефективност и висока якост. Въртящият момент е наличен при по-ниски обороти на двигателя.

 

 827442

Комплект с два елемента за камиони Mercedes­-Benz Euro 6. Притискателният диск е оборудван със саморегулираща се система SAT, специално разработена от Valeo по заявка на Mercedes­-Benz. Механизмът, поставен между корпуса и притискащата плоча, позволява силата на натиск да се регулира в тандем с износването на диска.